Protest, w którym wzięło udział ok. 100 osób, zorganizowała Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
"Postanowiliśmy szerzej nagłośnić sprawę Karty Nauczyciela i statusu zawodowego nauczycieli w związku z ujawnieniem wyników badań czasu pracy nauczycieli. Okazuje się, że średni czas pracy nauczycieli wynosi 46 godzin i 40 minut i nie są w to wliczone, ku naszemu zdumieniu, międzylekcyjne przerwy" - mówił podczas protestu przewodniczący oświatowej Solidarności Ryszard Proksa.
Wyniki badań dotyczących czasu pracy nauczycieli w ubiegłym tygodniu przedstawił Instytut Badań Edukacyjnych. Z opracowanego raportu wynika, że średni tygodniowy czas pracy nauczycieli wynosi 46 godzin 40 minut. Badanie pokazało także, że 61 proc. nauczycieli przeprowadza w tygodniu więcej niż obowiązkowe 18 lekcji.
"Chcemy zapytać, kto zapłaci nauczycielom za ich ponad 40-godzinny tydzień pracy" - podkreślił Proksa.
Według związkowców ponadwymiarowe godziny pracy powinny zostać przeliczone na pełne etaty. Ich zdaniem zapobiegnie to zwolnieniom nauczycieli, które w tym roku - jak podał MEN - mogą objąć ok. 6,8 tys. osób z ogólnej liczby ok. 660 tys. nauczycielskich etatów.
Innym rozwiązaniem - w ocenie związkowców - mogłoby być dostosowanie zakresu zadań i obowiązków nauczycieli tak, a by ich tydzień pracy nie przekraczał 40 godzin tygodniowo. Oświatowa Solidarność ponadto postuluje odstąpienie od wprowadzonych w 2009 r. tzw. godzin karcianych (to dodatkowe godziny pracy, podczas których nauczyciele w ramach tego samego wynagrodzenia zajmują się uczniami).
Wśród innych postulatów, które oświatowa Solidarność przedstawiła we wtorek MEN, jest objęcie Kartą Nauczyciela wszystkich nauczycieli, czyli także tych, którzy pracują w szkołach prywatnych (obowiązuje ich bowiem kodeks pracy, a nie Karta Nauczyciela). Związkowcy podkreślili także potrzebę wzmocnienia kontroli państwa nad jakością edukacji, przywrócenia Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i określenia standardów edukacyjnych np. poprzez konkretne wskazanie maksymalnej liczby uczniów w klasie.
Propozycje zmian - jak poinformował PAP we wtorek MEN - dotyczące Karty Nauczyciela są obecnie w fazie opracowywania po międzyresortowych i społecznych konsultacjach. Zgodnie z projektem założeń nowelizacji Karta planowane są zmiany dotyczące m.in. określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli, kryteriów udzielania im urlopów dla poratowania zdrowia oraz sposobu rozliczania środków wydatkowanych przez samorządy na wynagrodzenia nauczycieli. (PAP)