Dofinansowany ze środków UE kurs jest prowadzony przez trenerów - psychologów i pedagogów w ramach projektu "Odkrywcy Sekretów Nauki". W ciągu trwających dwa miesiące zajęć, nauczyciele szkolą się w technikach wyzwalania dzieci ze stresu towarzyszącego m.in. zmianom cywilizacyjnym i efektywnej pomocy dzieciom w znalezieniu swoich silnych stron i sposobów wyjścia z trudnych sytuacji.

"Świat zmienia się tak szybko, że nie tylko osoby starsze mają coraz większy problem z nadążaniem za tymi zmianami. Nawet młodzież szkół podstawowych gubi się w gąszczu sprzecznych informacji docierających na przykład z internetu, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych. My staramy się dostarczyć nauczycielom zestaw gotowych narzędzi, dzięki którym będą mogli podczas lekcji wychowawczych pomóc dzieciom w zapanowaniu nad emocjami i zadbać o ich potencjał intelektualny czy emocjonalny, ale także pomóc pedagogom w uniknięciu wypalenia zawodowego" - tłumaczy autorka programu kursu Aneta Gibek-Wiśniewska.

Nauczyciel, trener, coach>>

W ramach kursu odgrywane są m.in. specjalne scenki, w trakcie których nauczyciele mogą pod okiem specjalistów uczestniczyć w symulowanych zdarzeniach, do jakich najczęściej dochodzi w relacjach szkolnych i szukać wyjścia z sytuacji trudnych lub konfliktowych. Metody szkolenia mają także pomóc nauczycielom w kształtowaniu samodzielności uczniów i umiejętności do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

"Oczywiście, nie są to zajęcia z terapii psychologicznej, które wymagają indywidualnej i często długotrwałej pracy z uczniem. Nam chodzi o otwarcie nauczycieli na potencjał tkwiący w uczniach i wyjście poza sztywne ramy pedagogicznej rutyny narzuconej przez programy i konspekty. Mam także nadzieję, że wiedza i techniki, które poznają nauczyciele, w przyszłości pomogą uczniom w doborze własnej drogi życiowej, zgodnej z ich predyspozycjami, a nie wymuszonymi modą czy wpływem środowiska" - uważa Gibek-Wiśniewska. (PAP)