Szkolnictwo zawodowe było tematem zorganizowanej w opolskim urzędzie marszałkowskim konferencji. Dyrektor departamentu edukacji i rynku pracy urzędu marszałkowskiego Waldemar Zadka powiedział, że co najmniej od trzech lat widać, iż zwiększa się w regionie zainteresowanie szkolnictwem zawodowym. Podał, że o ile w roku szkolnym 2012/2013 na Opolszczyźnie licea ogólnokształcące wybrało 37 proc. gimnazjalistów, a technika 39 proc., o tyle w bieżącym roku szkolnym na
technika postawiło już 43 proc. gimnazjalistów. W kraju natomiast proporcje są raczej na korzyść kształcenia ogólnego, które wciąż wybiera o kilka procent więcej uczniów" - powiedział Zadka.
Dodał, że rosnące zainteresowanie kształceniem zawodowym zaobserwowano także w woj. wielkopolskim czy śląskim. Myślę, że w naszym przypadku czy w przypadku woj. śląskiego na taki stan rzeczy wpływ mogą mieć też śląskie tradycje i przekonania, że warto mieć jakiś konkretny zawód - mówił.
Z danych departamentu edukacji opolskiego urzędu marszałkowskiego wynika, że w woj. opolskim w roku szkolnym 2014/2015 na Opolszczyźnie było 229 różnego typu szkół kształcących zawodowo (np. 49 techników, 58 zasadniczych szkół zawodowych, 87 szkół policealnych). Uczyło się w nich 20 260 uczniów lub słuchaczy. W poprzednim roku szkolnym szkoły te opuściło ponad 4,5 tys. absolwentów. Zadka wyjaśniał, że szkoły zawodowe mogłyby przyjąć jeszcze więcej młodzieży. Podał np., że technika, zasadnicze
i specjalne szkoły zawodowe deklarowały, iż mogą w tym roku szkolnym przyjąć ponad 10,2 tys. uczniów. Przyjęły niespełna 5,9 tys., czyli około 60 proc. liczby, którą planowały kształcić.
Do najpopularniejszych kierunków kształcenia w technikach w regionie należą np. technik ekonomista, informatyk, logistyk, technik budownictwa, hotelarstwa lub mechatronik. Z kolei w szkołach zawodowych woj. opolskiego najchętniej wybierane kierunki kształcenia to mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, kucharz, murarz-tynkarz czy elektryk.

Rośnie procent uczniów wybierających zawodówki>>

Na czwartkowej konferencji omawiano realizowane w ostatnich latach projekty unijne mające na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowania do rynku pracy. Zadka podał, że w minionej perspektywie unijnej opolskie powiaty zrealizowały 16 projektów dot. wsparcia szkolnictwa zawodowego z Regionalnego Programu Operacyjnego i 64 projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację różnego rodzaju zadań dotychczas przeznaczono wsparcie w wysokości prawie 44,5 mln zł.
Jednym z nich był np. projekt starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu za ponad 2,5 mln zł, w ramach którego przeprowadzono modernizację bazy technicznej w trzech placówkach.
Członek zarządu woj. opolskiego Grzegorz Sawicki zaznaczył, że władze województwa w kolejnych latach nadal będą wspierać z pieniędzy z UE kształcenie zawodowe. Mówił, że w jego opinii należy je np. bardziej dostosować do potrzeb przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni wychodzić z inicjatywą i komunikować, jakie mają zapotrzebowanie w tym zakresie, a szkoły powinny się do tego dostosować; przekonywał. Zaznaczył, że system kształcenia zawodowego daje obecnie możliwość
zaspokajania nawet bieżących potrzeb rynku pracy w krótkim czasie - poprzez np. kursy kwalifikacyjne.
Rzecznik prasowy marszałka województwa Arkadiusz Kuglarz poinformował, powołując się m.in. na expose marszałka, że w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 będzie w regionie realizowany m.in. projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych wart 22 mln euro. Celem tego programu będzie to, by młodzi ludzie poprzez staże i szkolenia w przedsiębiorstwach uczyli się zawodu. To będzie kontynuacja realizowanego już w regionie projektu +Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej runku pracy+, w
którym wzięły udział wszystkie zespoły szkół zawodowych w regionie; - podał.
Kolejne 5,6 mln euro będą stanowić pieniądze z regionu dla powiatów na zakup sprzętu i wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt. (PAP)

Podkarpackie zachęca uczniów do wyboru zawodówki>>