Sprawę opisuje Serwis Samorządowy PAP. Zdaniem sądu opłata za żłobek musi odzwierciedlać rzeczywiste koszty pobytu dziecka w żłobku. WSA stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta określającej stałą wysokość opłaty za miesiąc pobytu dziecka w placówce. Uchwałę zakwestionowali rodzice, którzy podnosili, że nie wynika z niej, jaki zakres usług obejmuje opłata. Więcej>>