Zdaniem sądu, którego wyrok cytuje "Rzeczpospolita", Karta Nauczyciela określa jedynie limity godzin dla nauczycieli dzieci sześcioletnich i młodszych, nie ma tam jednak wzmianki, co zrobić, gdy mamy do czynienia z grupą mieszaną. Dlatego też, według NSA, rada gminy ma prawo doprecyzować, jakie pensum będą mieli nauczyciele pracujący w takich oddziałach.
- Potwierdzenie, że jeśli coś nie jest uregulowane przez ustawodawcę, to należy uznać, iż pozostawiono to do kompetencji gminy. Nie sądzę, żeby gminy nadużywały prawa do określania limitu godzin dla nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 19 lipca 2016 r.

MEN: pensum nauczyciela przedszkolnego wynosi 25 godzin>>