Wystawy przygotowano z zastosowaniem interaktywnych narzędzi, dzięki którym dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać różnego rodzaju doświadczenia. Ekspozycje uatrakcyjniają też liczne multimedia pozwalające np. wyświetlać na ścianach hologramy.
„To poszerzenie naszej oferty, przede wszystkim z myślą o najmłodszych” – powiedział dyrektor Centrum Hewelianum Przemysław Guzow. Jak wyjaśnił, pomieszczenia w odrestaurowanych koszarach pozwolą też na organizację dodatkowych zajęć i warsztatów.
Wśród nowo otwartych wystaw znalazła się m.in. geograficzna ekspozycja pt. „Dookoła Świata” prezentująca budowę kuli ziemskiej i zachodzących na niej zjawisk oraz najbardziej charakterystyczne cechy siedmiu kontynentów. Dzieci będą mogły tu np. odwiedzić igloo, wywołać burzę śnieżną, dowiedzieć się jak wybuchają wulkany, ale też poznać najbardziej charakterystyczne rośliny oraz zwierzęta występujące w różnych zakątkach Ziemi.
Z kolei „Zabawy z Historią” pozwolą dzieciom poznać lepiej życie żołnierzy, którzy niegdyś stacjonowali w militarnych obiektach Centrum Hewelianum. Dzięki multimedialnym urządzeniom zwiedzający będą mogli m.in. samodzielnie załadować działo artyleryjskie i przymierzyć historyczne wojskowe mundury. Ekspozycję uzupełniają repliki dawnych dział.
Przygotowane z myślą o najmłodszych zwiedzających „Laboratorium Pana Kleksa” urządzone zostało w oparciu o elementy z książki Jana Brzechwy. Dzieci będą mogły tu m.in. wykonywać samodzielnie najprostsze eksperymenty naukowe. Z kolei na wystawę „Łamigłówka” złoży się 20 stanowisk, na których zwiedzający będą mogli poznać w sposób eksperymentalny podstawowe zasady matematyczne.
Na wystawę „Hewelianum bez barier” składają się głównie wykonane z brązu makiety fortów, poszczególnych obiektów militarnych, ale też płaskorzeźba pokazująca panoramę Gdańska, jaką można oglądać z fortecznego wzgórza.
Jak poinformował  Guzow, niemal 8 mln zł na restaurację Koszar Schronowych i urządzenie w nich wystaw Centrum Hewelianum otrzymało ze środków unijnych, pozostałą część niezbędnych funduszy wyłożył gdański samorząd.
Centrum Hewelianum działa od listopada 2008 r. i jest jednostką budżetową miasta Gdańska. Położone jest na tyłach głównego dworca kolejowego i autobusowego. Na tym, liczącym 25 hektarów pagórkowatym terenie rozlokowanych jest kilkadziesiąt różnego rodzaju murowanych obiektów - schronów, kaponier, składnic amunicji itp., powstałych głównie w XIX wieku, a służących niegdyś obronie miasta.
W odremontowanych obiektach Centrum Hewelianum funkcjonuje m.in. wystawa prezentująca historię samych fortów, a w największym obiekcie militarnym - tzw. Kaponierze Południowej - ekspozycja „Energia, niebo i słońce” poświęcona fizyce i astronomii. Składa się na nią m.in. kilkadziesiąt interaktywnych stanowisk, na których zwiedzający mogą samodzielnie wykonywać różnego rodzaju doświadczenia, np. zbadać, w jaki sposób fale produkują energię elektryczną czy jak powstaje dźwięk. Na stanowiskach astronomicznych zwiedzający mogą obejrzeć Słońce w trójwymiarowej projekcji, zapoznać się z dawnymi i obecnymi poglądami na temat budowy Układu Słonecznego i Drogi Mlecznej, a także bardziej odległych stref kosmosu.
Przed dwoma miesiącami w jednym z obiektów centrum - Galerii Strzeleckiej, otwarto wystawę pt. Galeria Ruchu. W dziewięciu salach prezentowane są tam zjawiska związane z ruchem, w tym kinematyką i dynamiką ruchu, ruchem wody i w wodzie oraz gazów i w gazach, ruchem w kosmosie, ruchem w mechanice i biologii. Na ekspozycji prezentowana jest też dyfuzyjna komora mgłowa służąca do obserwacji cząstek promieniowania kosmicznego. (PAP)