Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych podpisali we wtorek w Katowicach przedstawiciele Śląskiej Izby Budownictwa, Śląskiej Izby Pracodawców oraz Śląskiej Unii Budowlanej. Uroczystość ta była częścią Śląskiej Konferencji Zapobiegania Wypadkom Przy Pracy pod hasłem „Czy to wypadek? Na wszelki wypadek”. Konferencję tę od pięciu lat organizuje co roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach (OIP).

Jak wyjaśnił przewodniczący działającej przy OIP Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie Tomasz Golis, w porozumieniu chodzi przede wszystkim o skoordynowanie współpracy na linii: pracodawcy, szkoły (wśród nich m.in. centra kształcenia ustawicznego) i Państwowa Inspekcja Pracy.

Czytaj: Wiceszef MEN o sojuszu szkół zawodowych i pracodawców>>>

Celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa pracy nabierających umiejętności i uprawnień młodych osób, które stawiają swoje pierwsze zawodowe kroki. Dla pracodawców ważne jest też skoordynowanie działań ze szkołami, aby praktyka kształcenia była powiązana z realiami i zapotrzebowaniem rynku pracy, a także stosowanymi przez nich technologiami.

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Beata Marynowska przypomniała, że w skali kraju 23 stycznia br. porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisali wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska (podpisy złożyli też wiceministrowie: pracy Jacek Męcina i skarbu Rafał Baniak).

Marynowska przytoczyła statystyki GUS, z których wynika, że w trzech pierwszych kwartałach ub. roku w całej Polsce miało miejsce 59 270 wypadków przy pracy, w tym 177 śmiertelnych. Z ogólnej liczby w 48 wypadkach uczestniczyli pracownicy młodociani (poniżej 18 lat). W woj. śląskim na 8 242 wypadków przy pracy 37 było śmiertelnych; 4 wypadkom ulegli młodociani.

„Mamy możliwość oddziaływania na młodych ludzi uczących się, studiujących. Młoda osoba powinna dostać pakiet informacji na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić i na temat tego, jak można się chronić przed tymi zagrożeniami” - akcentowała podczas konferencji Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

„Młoda osoba powinna słuchać swoich przełożonych – myślę, że z tym troszeczkę jest problem, bo czasami przełożeni nie wskazują właściwych metod pracy, a czasami młodzi ludzie w ogóle nie chcą tego słuchać. Dlatego tak szczególną uwagę chcemy kierować na kształcenie” - zaznaczyła Marynowska.

Od 2013 r. katowicki OIP prowadzi trzyletnią kampanię informacyjno-prewencyjną „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, której częścią są Śląskie Konferencje Zapobiegania Wypadkom Przy Pracy.

Jak wyjaśnił we wtorek kierownik sekcji promocji Inspektoratu Tomasz Urban chodzi m.in. o „inspirowanie do zmian postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy poprzez promowanie pozytywnych zachowań, zgodnych z przepisami prawa pracy i przełamujących stereotyp lekceważenia BHP” oraz „wyznaczanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczną pracę”.

Inspektorat oszacował, że przez dotychczasowe dwa lata udało się dotrzeć z kampanią do ponad 3,5 tys. odbiorców. To przede wszystkim pracodawcy i przedsiębiorcy działający w branżach, w których w regionie dochodzi do największej liczby wypadków - przemyśle przetwórczym, górnictwie, budownictwie czy hutnictwie. Innym adresatem są uczniowie i studenci, m.in. Politechniki Śląskiej.

W skali Unii Europejskiej (wg przytoczonych przez Marynowską danych Europejskiej Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce co trzy i pół minuty, natomiast wypadek skutkujący nieobecnością w pracy co najmniej przez 3 dni – co cztery i pół sekundy. Rocznie takich wypadków w całej UE jest ponad siedem milionów.(PAP)