W ceremonii wręczenia nagrody weźmie udział podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski. Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu wartości uosabianych przez Irenę Sendlerową - tolerancji, poszanowania innych kultur, odpowiedzialności za drugiego człowieka i społeczność lokalną.
Wyróżnienie jest hołdem składanym patronce nagrody, która przez całe życie angażowała się w działalność społeczną, niosąc pomoc słabszym i potrzebującym. Świat pamięta ją jako bohaterkę „Żegoty”, która podczas II wojny światowej wraz z innymi działaczami podziemia przeprowadziła akcję ratowania około 2500 żydowskich dzieci. Podczas ceremonii ogłoszone zostanie nazwisko laureata konkursu, wybranego spośród nauczycieli nominowanych przez Kapitułę nagrody.
Po raz pierwszy w historii przyznawania nagrody im. Ireny Sendlerowej wręczona będzie również nagroda honorowa, przyznana wybitnej polskiej animatorce kultury, od wielu lat pracującej z dziećmi i młodzieżą nad projektami artystycznymi. (PAP)

kom/ akuc/