"Dzięki nowym rozwiązaniom, które uda się wypracować w projektach innowacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi dostaną szansę na lepsze samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, a rodziny, w tym w szczególności dzieci i młodzież, dotknięte problemem dziedziczenia ubóstwa, otrzymają dodatkową pomoc." - podkreśla resort rozwoju.
W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej przeznaczone jest blisko 3 mld zł. Trzy startujące w najbliższym czasie konkursy mają łączny budżet ponad 31,6 mln zł – dodał wiceminister Chorąży.

Zalewska: dzięki nowym zasadom dotowania szkół samorządy oszczędzą 100 ml zł rocznie>>