"Edukacja prawna w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Staramy się więc podnosić ją wśród młodzieży. Temu właśnie ma służyć nasza broszura" - zapowiadał wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.
Poradnik będzie skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat i ma być gotowy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Ma on mieć przystępną, atrakcyjną formę, a problemy, które poruszy, zostały zidentyfikowane poprzez badania ankietowe wśród samych uczniów oraz nauczycieli. Będą to przede wszystkim kwestie dotyczące internetu, m.in. korzystania z portali społecznościowych, publikacji zdjęć, praw autorskich oraz bezpieczeństwa w internecie. Omawiane w nim kwestie prawne mają też być wyjaśnianie na prostych przykładach.
Resort planuje przekazanie 60 tys. egzemplarzy poradnika do szkół na terenie całej Polski. Wersja drukowana będzie uzupełniona dwoma płytami CD z materiałami audiowizualnymi i ćwiczeniowymi, które w atrakcyjnej formie mają przekazać gimnazjalistom i licealistom wiedzę prawną. Będzie on dostępny do pobrania także w formie elektronicznej ze strony internetowej MS.

Coraz więcej dzieci pada ofiarą cyberprzemocy>>

Ma on służyć także nauczycielom przy przygotowywaniu lekcji oraz przedstawicielom zawodów prawniczych, którzy we współpracy z MS realizują projekt edukacji prawnej pro bono.
Poradnik jest przygotowywany w ramach realizowanego przez MS projektu "Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu". Stanowi on uzupełnienie spotkań edukacyjnych, które mają służyć szerzeniu edukacji prawnej i uświadomieniu uczniom, że - jak mówili przedstawiciele MS - "prawem warto się interesować". W ich ramach prowadzona jest np. symulacja sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywają poszczególne role procesowe, wg scenariusza konkretnej sprawy. Uzupełnieniem warsztatów są też m.in. wizyty w sądach.
Warsztaty prowadzone są od kwietnia 2014 r. Do końca listopada odbyło się 225 spotkań, w których wzięło udział siedem tys. uczniów. W sumie w ramach tej transzy przeszkolonych ma być dziewięć tys. młodych ludzi. (PAP)

Kluzik-Rostkowska: w szkole trzeba reagować na pierwsze symptomy agresji>>