W odróżnieniu od "Naszego elementarza" dla uczniów I klas szkół podstawowych, w którym treści z zakresu języka polskiego, przyrody, społeczeństwa i matematyki wzajemnie się przeplatały i uzupełniały, w przygotowanym na zlecenie MEN podręczniku dla drugoklasistów wyodrębniono treści matematyczne. Dlatego w efekcie do uczniów trafią dwie książki: "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka" podzielone na mniejsze części.
Tak jak "Nasz elementarz", także "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka", są podzielone na cztery części (pierwsza część podręcznika do edukacji zintegrowanej podzielona została dodatkowo na dwie książeczki - 1A i 1B). Łącznie będzie dziewięć książeczek.
Od 7 do 28 sierpnia do szkół dostarczano pierwszą część podręcznika do edukacji zintegrowanej (część 1A) i pierwszą część podręcznika do matematyki.
Jak podało MEN, do prawie 12 tys. szkół podstawowych trafił ponad 1 mln książek. "Do wszystkich szkół, które zgłosiły chęć uczenia dzieci z tego podręcznika" - zaznaczono w komunikacie. Najwięcej egzemplarzy dostarczono do szkół w woj. mazowieckim (blisko 150 tys.) i śląskim (ponad 120 tys.).
Podręczniki dystrybuowali kuratorzy oświaty. Książki były odbierane z magazynu ministerstwa, a następnie dostarczane do szkół podstawowych na terenie województw.
Przygotowany na zlecenie MEN i sfinansowany z budżetu państwa "Nasz elementarz" w ub. roku wybrało ponad 97 proc. wszystkich szkół podstawowych w Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Nauczyciele mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników.

Zniszczenie rządowego podręcznika kosztuje 4 zł>>

Wybór przez szkoły podręcznika do I klasy "Nasz elementarz" oznaczał automatycznie wybór rządowego podręcznika w II klasie. I tak uczniowie, którzy uczyli się z "Naszego elementarza", w nowym roku szkolnym w II klasach będą się uczyć z podręcznika "Nasza szkoła".
Rządowy podręcznik dla drugoklasistów, podobnie jak podręcznik dla pierwszaków, będzie własnością szkół udostępnianą bezpłatnie uczniom. Także ma służyć co najmniej trzem rocznikom.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika. Koszt każdej z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” to 4,21 zł - i tylko takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców.
W minionym roku szkolnym 2014/2015 rodzice zwrócili do budżetu państwa 83 tys. zł za ok. 19 tys. zgubionych, zniszczonych lub niezwróconych przez ucznia egzemplarzy "Naszego Elementarza" (łącznie czterech części), co stanowi około 3,4 proc. wszystkich egzemplarzy dostarczonych do szkół w ub. roku. (PAP)

Jak zaktualizować statut szkoły? Ocenianie na nowych zasadach>>

Kongres Edukacja i Rozwój