Jak poinformował w czwartek Jakubowski posłów z Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jest to kwota o 3,8 proc. większa niż w 2012 r., podczas gdy łączna kwota subwencji oświatowej wzrosła o 0,89 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. W tym roku subwencja oświatowa wynosi 39 mld 351 mln zł.
Subwencja oświatowa dzielona jest między samorządy na podstawie algorytmu. Punktem wyjścia do obliczenia jest kwota bazowa na każdego ucznia; w tym roku wynosi ona 5163 zł. Kwoty, jakie dostają samorządy, są pochodną kwoty bazowej i liczby uczniów na danym terenie.
Ze względu na specyfikę niektórych szkół, samorządów (np. tereny wiejskie) oraz potrzeb uczniów (np. wynikających z niepełnosprawności) kwota bazowa może być zwiększana o mnożniki, tzw. wagi. Cztery wagi dotyczą uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych lub posługujących się językiem regionalnym.
To właśnie zastosowanie tych wag powoduje, że samorządy, w których uczą się uczniowie z mniejszości, dostały w subwencji oświatowej w tym roku dodatkowe środki w wysokości 208,9 mln zł; dla mniejszości białoruskiej to 12,2 mln zł, dla litewskiej - 2,8 mln zł, łemkowskiej - 2 mln zł, niemieckiej - 121 mln zł, ormiańskiej - 383 tys. zł, romskiej - 18 mln zł, słowackiej - 1,4 mln zł, ukraińskiej - 15,6 mln zł, żydowskiej - 790 tys. zł. Na nauczanie języka kaszubskiego przeznaczono dodatkowo 106,5 mln zł.
Według wiceministra edukacji, z analiz wynika, że z roku na rok rośnie zarówno liczba uczniów objętych nauczaniem języków mniejszości narodowej oraz języka regionalnego, jak i kwota z subwencji przekazywana dodatkowo na ten cel. (PAP)