Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie. To ona jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników.

Skierowany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedszkola, 8-letniej szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla szkoły policealnej.

Właściwe konsultacje projektu podstawy poprzedziły prekonsultacje podstawy dla szkoły podstawowej, które trwały od 30 listopada do 9 grudnia. Jak podaje resort edukacji w czasie ich trwania napłynęło blisko 800 opinii do dokumentu.

W projekcie skierowanym w piątek do konsultacji zachowano w szkole podstawowej obecny podział na dwa etapy edukacyjne: pierwszy - tzw. wczesnoszkolny obejmujący klasy I-III oraz drugi - obejmujący klasy IV-VIII. W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny (w niższych klasach będzie jeden język obcy, w klasach wyższych dojdzie drugi), matematykę, informatykę, historię, wiedzę o społeczeństwie, przyrodę (jako wstęp do nauki biologii, fizyki, chemii i geografii), biologię, geografię, fizykę, chemię, muzykę, plastykę, technikę edukację dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie fizyczne.

W stosunku do projektu skierowanego do prekonsultacji wprowadzono szereg zmian, m.in. zrezygnowano ze sztywnego podziału materiału, jaki miałby być realizowany w kolejnych klasach na poszczególnych etapach. Zamiast tego wyodrębniono w tych przedmiotach dwa etapy: w przypadku historii wyodrębniono IV klasę oraz klasy V-VIII, a języku polskim i matematyce podział na etapy jest inny: klasy IV-VI i VII-VIII.

W stosunku do wersji z etapu prekonsultacji zmieniony został też obowiązkowy kanon lektur szkolnych. Zrezygnowano z pomysłu by "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza był tekstem omawianym w kolejnych latach nauki, począwszy od IV klasy, poprzez wybrane zagadnienia z tej lektury, po to by w klasie VIII analizować całość tekstu.

Nowa lista obowiązkowych lektur szkolnych będzie też krótsza niż wcześniej proponowano. Pozostały na niej zarówno pozycje klasyczne takie jak "Akademia pana Kleksa" Jana Brzechwy, "Kataryna" Bolesława Prusa, "W pustyni i w puszczy" i "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, "Zemsta" Aleksandra Fredry i "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, oraz takie pozycje jak komiks "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" Janusza Christy, "Feliks, Net i Nikka oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" Rafała Kosika, "Hobbit, czyli tam i z powrotem" Johna Ronalda Reuela Tolkiena.

Wśród lektur uzupełniających, czyli nie obowiązkowych, ale zalecanych, znalazły się m.in. "Alicja w krainie czarów" Lewisa Carolla, "Trzej muszkieterowie" Aleksandra Dumas'a, "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka, "Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina, "Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery, "Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego, "Dywizjon 303" Arkadego Fiedlera, fragmenty "Pamięci i tożsamości" Jana Pawła II i wybrana powieść kryminalna Agathy Christie.

Zgodnie z zapowiedzianą reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Od tego samego roku miałaby być wprowadzana do szkół nowa podstawa programowa. Jako pierwsi zgodnie z nią mieliby się uczyć uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy szkoły branżowej, I klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz słuchacze I semestru szkoły policealnej.

Uchwalone przez parlament ustawy: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe zmieniające strukturę szkół trafiły do prezydenta.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)