Spotkanie odbyło się w ramach Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. To drugie spotkanie Forum, po pierwszym inauguracyjnym, które odbyło się na początku kwietnia.
Poza przepisami oświatowymi regulującymi działalność Rad Rodziców w szkołach MEN dyskutował z przedstawicielami organizacji rodzicielskich o założeniach projektu finansowanego ze środków unijnych "Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej edukacji". "W jego ramach miałyby być wypracowane rozwiązania prawne związane z funkcjonowaniem rodziców w szkole, a także przygotowane materiały, spotkania i szkolenia dla rodziców" - poinformowała PAP rzeczniczka MEN Joanna Dutkiewicz.
 
Forum Rodziców, które ma umożliwić wymianę doświadczeń między jego uczestnikami, tworzą obecnie 33 organizacje rodzicielskie. Ma ono charakter otwarty, do udziału w jego pracach mogą zgłaszać się organizacje rodzicielskie non profit, których jednym z celów jest współpraca rodziców ze szkołą.
 
"Cieszymy, że się coś takiego dzieje. Czujemy niedosyt spotkań z panią minister Krystyną Szumilas i mamy nadzieję, że to się zmieni" - powiedziała PAP po spotkaniu Katarzyna Klimczak m.in. ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Stowarzyszenie to założyła grupa rodziców zaangażowanych w akcję społeczną "Ratuj Maluchy", której celem było wycofanie się MEN z wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Klimczak podkreślała, że rola rodziców w szkole może być bardzo pozytywna pod warunkiem, że zostanie to zrozumiane przez dyrektorów szkół i władze samorządowe.
Stałymi uczestnikami Forum mogą zostać organizacje rodziców, które realizują projekty na poziomie co najmniej regionalnym oraz legitymują się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą.
Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców są nadal przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych na stronie www.men.gov.pl/rodzice. MEN informuje, że organizacje będą mogły dosyłać swoje zgłoszenia w dowolnym czasie.
Na spotkania Forum Rodziców zapraszani mają być także eksperci oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z oświatą. (PAP)