"To kolejny krok w demontażu spójnego systemu edukacji w Polsce" - stwierdziła posłanka PiS Jadwiga Wiśniewska, która wspólnie z posłankami jej klubu Ewą Malik i Anną Paluch, przygotowała pytania w sprawie planów przekazywania samorządowych szkół stowarzyszeniom, fundacjom i związkom wyznaniowym. Zdaniem posłanek, umożliwienie przejmowania szkół przez prywatne fundacje będzie szkodzić polskiej oświacie.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym MEN proponuje m.in. przekazywanie samorządowych szkół i przedszkoli stowarzyszeniom, fundacjom i związkom wyznaniowym czeka obecnie na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt krytykuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, według którego propozycje MEN mogą doprowadzić do radykalnego urynkowienia publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy.

 

W 2009 r. uchwalono przepisy, które pozwalają samorządom przekazywać za porozumieniem stron prowadzenie szkół innym podmiotom tylko, gdy są
to małe szkoły, w których uczy się do 70 uczniów. W przypadku szkół większych przekazane mogą zostać tylko te placówki, które wcześniej formalnie zostały zlikwidowane. W 2010 r. na mocy tych przepisów samorządy przekazały stowarzyszeniom 11 szkół.

"Proponujemy modernizację tych przepisów, tak aby były bardziej przejrzyste i czytelne" - powiedziała Szumilas, dodając, że MEN chce, aby przekazywanie szkół odbywało się w drodze otwartego konkursu. "Dzisiaj nie ma przejrzystego trybu wyboru stowarzyszenia i organizacji, która mogłaby taką szkołę prowadzić, dlatego proponujemy wprowadzenie przepisu, aby był to otwarty konkurs ofert" - wyjaśniła.

Podkreśliła także, że przekazywane szkoły nadal będą bezpłatnymi placówkami publicznymi, w których nadzór będzie prowadzić kurator oświaty.

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącym przekazywania samorządowych szkół stowarzyszeniom, fundacjom i związkom wyznaniowym zaproponowano także m.in. częściowe objęcie subwencją oświatową wychowania przedszkolnego, wprowadzenie możliwości grupowania szkół i przedszkoli oraz połączenie kuratoriów i okręgowych komisji egzaminacyjnych w regionalne ośrodki jakości edukacji.(PAP)

nno/ mlu/ jbr/