Konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym z nich - „Sześciolatek w przyjaznej szkole" - wyłonione zostaną najciekawsze przykłady działań, które podjęła szkoła, by przygotować się do przyjęcia sześciolatków.
 
W drugim module, przeznaczonym dla przedszkoli, zatytułowanym „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły", resort edukacji zachęca do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie współpracy między radami rodziców ze szkół i przedszkoli, dzięki którym stworzono warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich, z przedszkola do szkoły.
 
Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym, na podstawie karty zgłoszenia (wypełnianej przez dyrektora szkoły lub przedszkola) z dołączonym sprawozdaniem przygotowanym przez radę rodziców. Sprawozdania należy składać do dyrektora przedszkola lub szkoły do 30 kwietnia 2012 r. Dyrektorzy przekażą karty zgłoszeń i sprawozdania kuratorowi oświaty.
 
Projekty oceniać będzie kapituła konkursu, a najlepsze praktyki opisane w sprawozdaniu zostaną nagrodzone i będą upowszechniane przez ministerstwo.
 
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
 
Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o systemie oświaty wszystkie sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w 2014 r.; o dwa lata przedłużony został okres, w którym o pójściu do szkoły podstawowej przez sześciolatka będą decydować rodzice.
 
Zdaniem rządu, pozwoli to lepiej przygotować się samorządom i szkołom na przyjęcie sześciolatków. We wrześniu 2011 r. ok. 20 proc. rodziców zdecydowało się posłać swoje sześcioletnie dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W 2010 roku szkolnym taką decyzję podjęło ok. 9 proc. rodziców.
 
Z informacji MEN wynika, że sześciolatki uczęszczają do blisko 90 proc. szkół podstawowych w Polsce. Są uczniami klas pierwszych lub wychowankami prowadzonych w tych szkołach oddziałów przedszkolnych. Nadal jednak w 92 gminach nie ma żadnej szkoły podstawowej, do której uczęszczaliby 6-letni uczniowie klas pierwszych. Ponadto w 113 gminach do klas pierwszych uczęszcza nie więcej niż 3 proc. populacji sześciolatków (w Polsce jest ponad 2,4 tys. gmin). (PAP)