Główne obchody rozpoczęły się mszą z udziałem przedstawicieli Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego oraz gminy żydowskiej. Planowana jest także jubileuszowa gala i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

W ramach obchodów odbędzie się premiera spektaklu „Odnowione tarcze”, który przygotowali uczniowie liceum pod kierownictwem nauczyciela języka polskiego Zbigniewa Wieczorka.

Sztuka „Odnowione tarcze” została napisana i wystawiona po raz pierwszy przez uczniów radomskiego liceum w 1946 r. Wyreżyserowała ją wówczas Elżbieta Gałecka–Jackiewicz, dyrektorka tajnego liceum i gimnazjum im. J. Kochanowskiego podczas okupacji, pisarka, autorka m.in. powieści „Pokolenie Teresy”.

Obchody zakończy „Bal pomaturalny”, na który zgłosiło się 600 absolwentów szkoły. Najstarszy z nich robił maturę w 1938 r. W obchodach wezmą też udział sympatycy szkoły, rodzice i sponsorzy. W sumie udział w uroczystości zapowiedziało ok. 800 osób.

Według dyrektora liceum Romualda Lisa, 100-lecie jest „okazją do wspomnień i podróży sentymentalnej do szkoły”. „To także duża szansa dla szkoły, bo przy okazji takich spotkań po latach dowiadujemy się o różnych ciekawych, a nieznanych nam jeszcze faktach w historii naszego liceum” – stwierdził Lis.

W 1912 r. Jan Wojciechowicz założył wówczas 4-letnie Męskie Progimnazjum Filologiczne. W 1916 roku kierownikiem 6-klasowego Progimnazjum został uważany za właściwego organizatora i twórcę szkoły Stanisław Egiejman. W latach 1932-39 pod kierunkiem dyrektorów Józefa Dąbrowskiego i Mieczysława Chojny przeprowadzono liczne zmiany, które doprowadziły do przekształcenia w roku 1937/38 ośmioklasowego gimnazjum w czteroletnie gimnazjum (mała matura) i dwuletnie liceum (duża matura). Szkole nadano wówczas oficjalna nazwę Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W czasie okupacji prowadzono tajne nauczanie. Organizował je historyk, Michał Małuja, a po jego aresztowaniu i wywiezieniu do Auschwitz, kierownictwo powierzono wybitnej polonistce i pedagog Elżbiecie Gałeckiej-Jackiewicz (znanej potem także jako pisarka Elżbieta Jackiewiczowa).

W 1956 r. szkołę przeniesiono z parteru budynku popijarskiego w Rynku do obecnej siedziby przy ul. Kilińskiego.

VI LO im. Jana Kochanowskiego zwane jest w regionie „Kuźnią olimpijczyków”. Od wielu lat uczniowie szkoły są zwycięzcami ogólnopolskich olimpiad; w sumie w latach 1999-2011 - blisko 130 laureatów. Liceum plasuje się też w czołówce szkół ponadgimnazjalnych w różnych rankingach w Polsce. (PAP)

ilp/ kot/