Wynika to z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany przedmiot (lub kilka przedmiotów - do sześciu).
Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go 86 proc. maturzystów, czyli 332 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie 51 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać 16 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,6 tys. oraz 1,3 i 657 osób).
Geografię chce zdawać 83 tys. maturzystów (21,7 proc. ogółu abiturientów), biologię - 75 tys. maturzystów (19,6 proc.), wiedzę o społeczeństwie - 64 tys. maturzystów (16 proc.), chemię - 45 tys. (11,9 proc.)
Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z historii chce sprawdzić 23 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 36 tys., z historii sztuki - 4,1 tys., z informatyki - 4,1 tys., z historii muzyki - 446 osoby, z filozofii - 592 osób, z łaciny z historią antyczną - 243 osoby, z wiedzy o tańcu - 92 osób, z kaszubskiego - 30 osób.
Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 256 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 73 z ukraińskiego i 39 z litewskiego.
Maturzyści z klas dwujęzycznych będą zdawać egzaminy w językach obcych.
Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.
Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 380 tys. uczniów. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się w piątek, potrwa do 25 maja. (PAP)