Chęć zdawania na maturze języka niemieckiego zadeklarowało w tym roku około 38 tys. maturzystów, czyli 11 proc. abiturientów.
Egzaminy pisemne z języka niemieckiego odbędą się rano i po południu. O godzinie 9. rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14. - na poziomie rozszerzonym.
Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 4,4 tys. abiturientów, czyli 11,5 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.
Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.
Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować we wtorek po południu, a z popołudniowego - we wtorek wieczorem.
Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 290 tys. abiturientów; egzamin odbył się 7 maja. Język niemiecki znajduje się na drugim miejscu jeśli chodzi o wybory maturzystów.
Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 10 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 15 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 19, 21 i 22 maja.
Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych - białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej - mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego. Zostaną one przeprowadzone 23 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków: kaszubskiego i łemkowskiego.(PAP)

Polecamy: Matura 2014: zdający ma dwa dni na zgłoszenie zastrzeżeń