"Jest spokojnie. Wszystko przebiega zgodnie z procedurami" - powiedziała wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.
Chęć zdawania na maturze języka angielskiego zadeklarowało w tym roku blisko 330 tys. maturzystów, czyli blisko 90 proc. abiturientów.
Część z nich w czwartek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 86 tys. maturzystów, czyli 26 proc. zdających egzamin z języka angielskiego. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.
Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki; chce go zdawać 45 tys. maturzystów. Egzamin z tego języka odbędzie się 21 maja.
Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 14 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 13 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 24, 27 i 28 maja.
Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego: 233 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 90 z ukraińskiego i 31 z litewskiego. Egzaminy pisemne z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 16 maja.
W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka regionalnego - języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru). Chce go zdawać 41 osób.
Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.
Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.
Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.
Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia. (PAP)

dsr/ ls/