O inwestycjach i zakupach dla szkół oraz przedszkoli poinformowała Jolanta Baranowska z Urzędu Miasta Łodzi. Wskazała, że na łączną sumę 60 mln zł przeznaczoną na polepszenie infrastruktury i wyposażenia miejskich placówek w przerwie między zajęciami złożyły się m.in. środki z budżetu miasta, funduszy rad osiedli, budżetu obywatelskiego, a także rezerwy budżetowej miasta.
"I tak z puli środków rad osiedli w 200 szkołach i przedszkolach wykonano inwestycje i zakupy warte blisko 6 mln zł. Wśród nich znalazły się: remont ogrodzeń, malowanie sal lekcyjnych i sal zabaw w przedszkolach, remonty na placach zabaw i zakupy zabawek, remonty kuchni, szatni, łazienek, wymiana okien i drzwi, remont boisk, bieżni i skoczni, zakup sprzętu komputerowego do pracowni. Większość prac i zakupów już wykonano" – wymieniła.


Środki z budżetu obywatelskiego pozwoliły zaś na inwestycje warte ok. 10,5 mln zł w ponad 40 placówkach. Dzięki realizacji zwycięskich projektów zgłoszonych do konkursu dziesięć szkół zyskało nowe boiska do piłki nożnej, plażowej lub wielofunkcyjne, pięć - bieżnie i skocznie, cztery - siłownie zewnętrzne i szatnie, trzy - kuchnie, stołówki, świetlice, a także utworzono sale komputerowe, audiowizualne i językowe, zakupiono nowe tablety, laptopy, rzutniki, pomoce naukowe, sprzęt sportowy, zabawki i place zabaw.

Z kolei 4,5 mln zł z rezerwy budżetowej miasta przeznaczono na utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w pięciu szkołach, a w dwóch -nowych sal gimnastycznych, a także zakup tablic dla 81 placówek oraz krzeseł, ławek i innych mebli. 66 szkół wyposażono w nowe pomoce dydaktyczne, 11 przedszkoli ma nowe pomieszczenia dla maluchów, 24 przedszkola nowe stoliki, krzesełka, wykładziny i inne meble; 17 z nich wyposażono w pomoce dydaktyczne i zabawki.
Najwięcej, 39 mln zł pochłonęły termomodernizacje 16 szkół. Te prace mają zakończyć się najpóźniej w grudniu br.
Magistrat poinformował również, że od nowego roku szkolnego na ulice Łodzi wyjedzie ponad 30 tramwajów więcej niż w czasie wakacji. Większość linii tramwajowych i autobusowych kursować będzie co 12 minut, a popularne linie 10A i 11A oraz 10B i 11B co 6 minut.
Uczniowie szkół podstawowych od września mogą korzystać z biletu miesięcznego za 10 zł lub rocznego za 100 zł.
W poniedziałek do łódzkich szkół pójdzie ponad 60 tys. uczniów, w tym 35 898 do podstawówek, 8 293 do gimnazjów, 8 971 do liceów ogólnokształcących, 7 765 do szkół zawodowych. Przedszkola w nowym roku szkolnym przyjmą zaś 17 928 dzieci. (PAP)