"Zauważamy ostatnio negatywny trend - młodzi ludzie, którzy kończą szkoły ponadgimnazjalne wybierają uczelnie poza Łodzią, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu lub planują swoją karierę poza granicami kraju. Chcielibyśmy ten trend odwrócić i zaproponować takie działania, które zachęcą młodzież do studiowania na łódzkich uczelniach wyższych" - podkreśliła inicjatorka projektu łódzka radna Monika Malinowska-Olszowy.
Organizatorzy programu, do którego włączył się Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zaplanowali na listopad przeprowadzenie badań fokusowych, które dostarczą odpowiedzi na pytanie, czego potrzebują licealiści i w jaki sposób dostosować do ich potrzeb ofertę edukacyjną. "Wszystkie dotychczasowe działania były podejmowane bez konsultacji z młodzieżą. Chcemy to zmienić" - zaznaczyła Malinowska-Olszowy.
Adresatem programu "Mia100 Talentów" są ambitni i zdolni, a jednocześnie wymagający maturzyści. Z myślą o nich Politechnika Łódzka utworzyła tzw. krótką indywidualną ścieżkę studiowania, która umożliwia zdobycie tytułu inżyniera w trzy lata, magistra w rok, a po kolejnych dwóch latach - tytułu doktora. Podstawowym założeniem tej ścieżki jest włączenie wybitnie uzdolnionych studentów - już od pierwszych dni studiowania - w projekty badawcze.
"Wyróżniające się efekty kształcenia osiągane są za pomocą innowacyjnych metod jak design thinking czy problem based learning. Pracują zwykle w interdyscyplinarnych zespołach, często w międzynarodowym środowisku nad konkretnymi problemami, pod opieka profesorów PŁ - podkreśliła Anna Boczkowska z działu promocji Politechniki.

Śląski samorząd będzie wspierać edukację uzdolnionej młodzieży>>

Uniwersytet Medyczny w Łodzi od sześciu lat prowadzi program patronacki, którym objął osiem szkół w Łodzi i regionie. "Co tydzień organizujemy dla uczniów wykłady i zajęcia laboratoryjne, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Oprócz tego odwiedzamy licea i prezentujemy naszą uczelnię" - dodała Anna Pielesiak-Kielma z biura promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zdaniem łódzkiej radnej stypendia nie stanowią już wystarczającej zachęty do kontynuowania nauki w Łodzi. "Bardziej chcielibyśmy skupić się na promowaniu talentów, oczekujemy, że licea i technika wskażą najzdolniejszych uczniów i my będziemy o nich dbać, by czuli się dowartościowani" - zaznaczyła.
Program "Mia100 Talentów", którego realizacja - po wykonaniu badań i ich analizie - ma ruszyć w 2016 r., jest częścią formuły prowadzonego od marca 2008 r. projektu "Młodzi w Łodzi", w ramach którego studentom fundowane są stypendia, lektoraty języków obcych i miejsca w domach akademickich. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do wiązania swej przyszłości z Łodzią, zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców, a także promocja miasta. (PAP)

Brakuje programów dla zdolnych uczniów>>