„Znaleźliśmy pieniądze, by wesprzeć litewskie szkoły” - powiedział dziennikarzom litewski minister. Według Pavalkisa rząd Litwy przekaże litewskim szkołom w Polsce 400 tys. litów (około 450 tys. złotych).
Radni zdominowanej przez Litwinów gminy Puńsk podjęli pod koniec lutego uchwałę o zamiarze likwidacji trzech małych szkół z litewskim językiem nauczania. Chodzi o wiejskie szkoły w Widugierach, Przystawańcach oraz Nowinnikach, do których w sumie uczęszcza 38 uczniów.
Wójt Puńska Witold Liszkowski uzasadnia zamiar likwidacji placówek przesłankami ekonomicznymi, gdyż w 2013 roku gminie brakuje na oświatę 2,4 mln zł. Obawia się, że dalsze jej finansowanie przez samorząd w takim zakresie może doprowadzić gminę do bankructwa. Likwidacja szkół ma dać 1,2 mln zł oszczędności.

Środowiska związane z mniejszością litewską są niezadowolone z decyzji radnych Puńska o likwidacji małych szkół. Jeśli uchwała będzie zrealizowana, młodzież z tych placówek będzie musiała dojeżdżać do szkół w Sejnach albo w Puńsku.
Wójt gminy Puńsk spotkał się niedawno w Wilnie z premierem Litwy Algirdasem Butkevicziusem, który zadeklarował pomoc finansową. Liszkowski czeka także na pomoc polskiego rządu.
Nauka języka litewskiego w Polsce prowadzona jest w pięciu przedszkolach, siedmiu szkołach podstawowych, czterech gimnazjach, dwóch liceach ogólnokształcących i jednym technikum; łącznie w 19 placówkach w województwie podlaskim. Korzysta z niej 698 uczniów i przedszkolaków: 111 - w przedszkolach, 303 - w szkole podstawowej, 173 - w gimnazjum, 107 - w liceum ogólnokształcącym, czterech - w technikum.
Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ jo/ mc/ jbr/