W Lekcji RP, która w środę odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wzięli udział uczniowie szkół technicznych z Krosna, Suwałk, Piły i Turka. Spotkanie pt. "Polscy wynalazcy. Polskie wynalazki" poświęcone było przeszłości polskiej wynalazczości oraz współczesnym możliwościom w zakresie innowacyjności, jaką dają m.in. start-upy.

"Jest w nas gen wynalazczości. Niezwykle ważne byśmy go w sobie potrafili odnaleźć sięgając do tych, którzy zrobili to przed nami. Myślę, że ten gen - mimo zawieruch wojennych - przetrwał z tradycji matematycznej szkoły lwowskiej, z której wyrośli ci, którzy odszyfrowali Enigmę, aby przyspieszyć zakończenie II wojny światowej" - mówiła do uczniów wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Gdy patrzymy gdzie gen wynalazczości bardzo mocno tętni, to na pewno wśród ludzi, którzy są jeszcze na studiach, albo właśnie je kończą i zaczynają inaczej myśleć o swojej przyszłości. Jeszcze kilka lat temu marzeniem wielu moich rówieśników było to, aby jak najszybciej znaleźć się w globalnej korporacji. To była najbardziej pożądana ścieżka kariery. (...) Od kilku lat obserwujemy niezwykły, nowy trend, który pojawia się na świecie. Coraz więcej młodych ludzi, którzy mają pomysły chce je realizować na własny rachunek. To trudny wybór, tak jak trudno jest być wynalazcą, bo to jest bardzo ryzykowne" - mówiła Emilewicz.

Dziś dużą część innowacyjnych produktów tworzonych współczesnych wynalazców - również Polaków - stanowią aplikacje czy komunikatory. Polscy mają jednak na swoim koncie wynalazki z najrozmaitszych dziedzin. Oprócz jednego z najbardziej znanych polskich wynalazców, twórcy lampy naftowej - Ignacego Łukasiewicza, uczniowie Lekcji RP poznali więc historię urodzonego na Lubelszczyźnie Mieczysława Bekkera. Był on projektantem łazików księżycowych, które służyły astronautom misji Apollo. W konkursie na łazik wygrał zresztą z innym Polakiem - Stanisławem Rogalskim.

Do grona znanych, choć nieco zapomnianych polskich wynalazców należą też: inżynier Józef Kosacki - twórca wykrywacza metali i min; Stefan Drzewiecki - wynalazca m.in. taksometru montowanego w XIX-wiecznych dorożkach, tachografu do parowozów i pomysłodawca montowania peryskopu w okrętach podwodnych. Do tego grona można zaliczyć też Józefa Hoffmana - pianistę, który obserwując podający tempo muzykowi metronom, wpadł na pomysł wycieraczek samochodowych.

"Lekcja RP to cykl spotkań poświęcony zagadnieniom dotyczącym wszystkich Polaków. Lekcje RP mają jeden zasadniczy cel - mają pokazać, że to, co się wydarzyło w przeszłości, to nie jest tylko archiwum, ale za tym kryją się wiedza i doświadczenie, z których możemy skorzystać" - mówił w środę podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. (PAP)

ekr/ zan/