Dziennikpoznał pierwsze uzgodnienia specjalnego zespołu, który dla rządu opracowuje szczegóły nowego programu ,,Laptop dla każdego ucznia".

Laptopy mają być kupowane dla całych klas - zestaw komputerów dla uczniów plus komputer dla nauczyciela. Jedna taka pracownia ma kosztować 8 tys. euro lub - dla starszych uczniów - 12 tys. euro.

Jeśli rząd przyjmie te szacunki, w 2011 r. pieniędzy wystarczy na wyposażenie 1,8 tys. klas 1-3 oraz tysiąca klas 4-6.

Prawdopodobnie uczniowie nie dostaną komputerów na własność. Będą im wypożyczone.

Szczegóły programu - w ,,GW". (PAP)

mp/