"Tworzymy nowe przedszkola w województwie i wspieramy działalność już istniejących placówek wykorzystując przy tym środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki nim coraz więcej dzieci z regionu uczęszcza do przedszkoli" – podkreślił w środę Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu naboru projektów można ubiegać się o dotacje na inwestycje w publicznych i niepublicznych szkołach z oddziałami przedszkolnymi. Dofinansowanie może zostać przeznaczone między innymi na remonty pomieszczeń, organizację placów zabaw, a także zakup sprzętu, wyposażenia oraz zabawek i pomocy dydaktycznych.
Jak zaznaczają urzędnicy, wsparcie jest przede wszystkim adresowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Preferowane będą także gminy, w których nie ma żadnego przedszkola.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego oddziału to ponad 87 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego.
Z danych przedstawionych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wynika, że na wsparcie rozwoju przedszkoli z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), rozdysponował on do tej pory około 100 milionów złotych. Dzięki temu 350 placówek w regionie mogło przygotować ofertę dla ponad 11 tysięcy dzieci. (PAP)

Już 5 marca zapraszamy na VIII Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli>>