Do „Programu dla szkół”, administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgłosiło się w sumie 13,1 tys. szkół podstawowych, w tym 12,5 tys. szkół w komponencie mlecznym i 12,3 tys. szkół w komponencie owocowo-warzywnym. Szkoły mogą brać udział w jednym z komponentów lub obydwu. W każdym z nich weźmie udział po ponad 1,8 mln dzieci z grupy docelowej programu (klasy I-V). Tak duże zainteresowanie programem umożliwi efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych - uważa Sochaczewski.

Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE. Na realizację programu KE przeznacza na rok szkolny 250 mln euro, z czego 150 mln euro na komponent owocowo-warzywny i 100 mln euro na mleczny. Polska pod względem przyznanego budżetu plasuje się na 4. miejscu w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech, dysponując budżetem w wysokości 26 mln euro. Z tego ok. 15 mln euro jest na sfinansowanie programu owocowo-warzywnego i ponad 11 mln euro na komponent mleczny. Dodatkowo państwa członkowskie mogą dopłacić do dostarczania produktów do szkół i do działań edukacyjnych.

Rząd na rok szkolny 2017/2018 przeznaczył na realizację „Programu dla szkół” przeszło 128 mln zł (po 64,0 mln zł na każdy z komponentów). Oznacza to, że łączny budżet programu w Polsce wyniesie 242,9 mln zł, w tym 128,1 mln zł z budżetu krajowego.

Jak zaznaczył Sochaczewski, w ramach tego programu dzieci nieodpłatnie spożywają polską, zdrową żywność. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-V szkół podstawowych w Polsce otrzymują bezpłatnie polskie owoce, warzywa i soki oraz mleko i produkty mleczne (jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki owocowe, warzywne i mieszane, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidory, mleko, serki twarogowe, jogurty i kefiry).

W I semestrze tego roku szkolnego każde dziecko dostanie 45 porcji owoców i warzyw oraz 40 porcji mlecznych. W całym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie otrzymają ok. 163 mln porcji owocowo-warzywnych i ok. 144 mln porcji mlecznych.

Dostawy produktów do szkół rozpoczęły się od początku października 2017 r. Umowy na ich dostarczanie w I semestrze podpisało 126 zatwierdzonych dostawców.

Wicedyrektor podkreślił, że program obejmuje nie tylko dostawę produktów, ale również organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, dotyczących zdrowego odżywiania. Chodzi o to, by program był skuteczny i zmieniał nawyki dzieci, dlatego państwa członkowskie są zobowiązane do organizacji działań edukacyjnych.

Mają one polegać na informowaniu o właściwej diecie, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko, czy rozmowie z dziećmi na tematy związane z rolnictwem, zapoznawanie uczniów z różnymi produktami i ich pochodzeniem. "Edukacja musi być prowadzona wśród najmłodszych uczniów, ponieważ w tym okresie kształtują się nawyki żywieniowe, które często utrzymują się przez całe dorosłe życie" - zauważył Sochaczewski.

Jak mówi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca szkoły do tego, by dzieci wspólnie spożywały produkty na terenie szkoły, a także brały udział w zajęciach edukacyjnych. Takie zajęcia mogą odbywać się np. w formie konkursów i festynów tematycznych, warsztatów kulinarnych, poprzez zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w rożnych formach. (PAP)