"Ten nowy rok szkolny to będzie czas wyzwań, zdobywania wiedzy, umiejętności i potwierdzania tego, że polska szkoła słusznie cieszy się w Europie opinią szkoły dobrej, która nie tylko dobrze uczy, ale też coraz lepiej wychowuje i kształtuje charaktery" - powiedziała Kidawa-Błońska.
Zaznaczyła, że rok szkolny 2015-16 został ogłoszony rokiem szkoły otwartej. "Ma to ogromne znaczenie, dlatego, że jeśli szkoła ma dobrze kształcić, musi być mocno osadzona w lokalnym środowisku. Dlatego będziemy w szkole zwracać uwagę na kulturę, na sztukę, na sport, na tożsamość danego regionu" - powiedziała marszałek Sejmu.
Podkreśliła, że priorytetem edukacyjnym polskiego państwa będzie wzmocnienie bezpieczeństwa młodych ludzi. Zaznaczyła, że nie chodzi tylko o fizyczne bezpieczeństwo w czasie przebywania w szkole, czy też w drodze do niej, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo wynikające z tego, że zdobywane w szkole umiejętności i wiedza będą dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Kidawa-Błońska podkreśliła też wagę szkolnictwa zawodowego, które - jak zaznaczyła - po wielu latach zostało na nowo docenione. "Zrobiliśmy kiedyś błąd, a teraz zdajemy sobie sprawę, że szkolnictwo zawodowe to bardzo ważny filar całego procesu edukacji" - powiedziała Kidawa-Błońska. Jak dodała, ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim jest doskonałym przykładem łączenia edukacji ogólnokształcącej z edukacją zawodową.

Prezydent: człowiek uczy się przez całe życie>>

Dopytywana później przez dziennikarzy o wsparcie rządu dla szkolnictwa zawodowego zaznaczyła, że rząd już je wspiera. "Dwa lata temu rozpoczęliśmy reaktywację szkół zawodowych, one się mają coraz lepiej" - podkreśliła.
Jak dodał, ważne jest, by młodzież zdobywała nie tylko wykształcenie ogólne, które jest bardzo potrzebne, ale też po skończeniu szkoły miała zawód. "Szkoły zawodowe powinny być tworzone uwzględniając potrzeby rynku pracy. Chodzi o to, by w danym regionie powstawały takie szkoły, po których zakończeniu uczniowie będą mogli tę pracę znaleźć. To się wszystko w tej chwili już dzieje" - powiedziała Kidawa-Błońska.
Zaznaczyła, że na pełne odbudowanie systemu szkolnictwa zawodowego potrzeba kilku lat. Zaznaczyła, że program ten ma bardzo silne wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej.(PAP)

 

Kluzik-Rostkowska do nauczycieli pierwszaków: daliśmy wam wielką wolność>>