Tworzone przez katowicki GIG oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Centrum Czystych Technologii Węglowych to największy projekt inwestycyjny w infrastrukturę badawczą na Śląsku. Wart 45 mln euro, finansowany głównie z unijnych środków, projekt będzie zrealizowany do końca 2013 r.

Utworzenie Centrum przyniesienie około 60 nowych, specjalistycznych miejsc pracy. Część z nich mają zająć absolwenci uruchomionych w katowickim Instytucie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Nabór na nie trwa do 20 września. O przyjęciu zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia ruszą w październiku.

Te całkowicie nowe studia doktoranckie realizowane będą w ramach działającego w ramach GIG Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego. Przewiduje się przyjęcie na studia 10 młodych naukowców wyłonionych spośród absolwentów, doktorantów i studentów ostatniego roku wybranych kierunków studiów, m.in. inżynierii środowiska, górnictwa, chemii, fizyki, energetyki, inżynierii materiałowej i informatyki.

,,Wszyscy doktoranci otrzymają stypendia naukowe. Trzyletnie studia obejmą szeroko pojęte dyscypliny naukowe, takie jak górnictwo i inżynieria środowiska. Wykłady i ćwiczenia obejmą m.in. zagadnienia technologii czystego spalania, bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki paliwami" - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka GIG, Sylwia Jarosławska-Sobór.

W programie studiów znajdą się także podstawy technologii pozyskiwania pierwotnych źródeł energii, technologie zgazowania węgla, technologie pozyskiwania z węgla paliw płynnych oraz analizy tzw. cyklu życia w procesach czystego węgla.

Centrum Czystych Technologii Węglowych będzie spójnym kompleksem badawczym, obejmującym laboratoria badawcze w Katowicach oraz część technologiczną w Mikołowie (Kopalnia Doświadczalna Barbara) i Zabrzu (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), gdzie powstaną m.in. instalacje podziemnego i naziemnego zgazowania węgla.

Inwestycja ma umożliwić prowadzenie badań w zakresie czystych technologii węglowych w różnej skali: od laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej do badań opartych na pilotażowych instalacjach.

Program badawczy Centrum obejmuje takie zagadnienia jak rozpoznanie złóż węgla, kopalin towarzyszących i potencjału składowania dwutlenku węgla, przygotowanie węgla dla różnych technologii jego wykorzystania, wykorzystanie paliw alternatywnych oraz minimalizacja skutków środowiskowych, w tym redukcja emisji CO2.

Realizatorzy projektu przekonują, że infrastruktura Centrum będzie unikatowa, dzięki czemu w Polsce powstanie wiodący europejski ośrodek badawczy, którego prace będą miały realne przełożenie na praktykę przemysłową.(PAP)

mab/ ls/