Przyjęcie zawiadomienia potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Dariusz Domarecki. Dodał, że postępowanie będzie prowadzone pod kątem fałszowania dokumentów.
Jak poinformowała PAP dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Zofia Hryhorowicz, sprawa wyszła na jaw po interwencji rodziców zaniepokojonych słabymi wynikami sprawdzianu swoich dzieci.

Zastrzeżenia dotyczyły 23 uczniów jednej z szóstych klas Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie. Po wglądzie w karty odpowiedzi okazało się, że zostały na nich naniesione zmiany. W większości przypadków zaniżające wyniki sprawdzianu.
„Ten fakt został potwierdzony przez Komisję podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego na terenie szkoły” – powiedziała Hryhorowicz.

Ingerencja miała miejsce na kartach odpowiedzi do zadań zamkniętych. W przypadku 23 uczniów, których odpowiedzi zostały zmienione sprawdzian został unieważniony. Na 3 lipca br. wyznaczono termin, w którym przystąpią do niego ponownie.
„Wyjaśnieniem motywów, dla których nastąpiła ingerencja w wyniki sprawdzianu, zajmą się odpowiednie organy. W tym przypadku prokuratura, której złożyliśmy zawiadomienie w tej sprawie” – dodała Hryhorowicz. (PAP)

mmd/ ls/