Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał z Wydziału Fizyki oraz przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie powiedział PAP, że jednym z największych problemów współczesnego świata nauki jest nieustannie zmniejszające się zainteresowanie kształceniem w zakresie nauk przyrodniczych.
„Ten brak zainteresowania naukami ścisłymi to nie tylko niestety problem Polski, ale i zjawisko obecne w całej Unii Europejskiej. Z punktu widzenia społeczeństwa jest to bardzo niedobry prognostyk” – ocenił.
„Współczesne społeczeństwo bazuje na wiedzy, czyli potrzebuje kadr, które będą stanowiły o rozwoju, a rozwój to przede wszystkim nowe technologie, know-how wymagające modelowego myślenia. Jednak bez zainteresowania młodzieży tymi kwestiami, czy zgłębienia przynajmniej na poziomie szkoły średniej nauk przyrodniczych, to wszystko będzie coraz trudniejsze” – dodał.
Jak podkreślił, niezbędne jest nie tylko popularyzowanie w społeczeństwie nauk ścisłych, m.in. poprzez różnego rodzaju festiwale naukowe, ale także poprzez większe zaangażowanie nauczycieli w naukę danych przedmiotów w szkołach.
„Nawet dzieci mogą pokochać fizykę, jeśli tylko nauczyciele nie zniechęcą uczniów do doznawania świata. Dzieci mają tę naturalną potrzebę, tę ciekawość wszystkiego, co je otacza i nie można tego zaprzepaścić” – powiedział. Dodał, że trzeba znaleźć sposób na optymalne wykorzystanie tej ciekawości.
"Podczas takich festiwali, jak Nauki Przyrodnicze na Scenie, chcemy przyciągać młodych ludzi, pokazywać im, jak atrakcyjne są nauki przyrodnicze, a mówiąc kolokwialnie i bardzo prosto – jaka to jest przyjemność rozumieć zjawiska, umieć przewidzieć, co będzie dalej i w ten sposób bawić się kosztem niewiedzy innych - dla młodych ludzi jest to bardzo atrakcyjne i daje im dużo frajdy” – powiedział.
Zdaniem naukowca niezwykle istotne wyzwanie stoi w tym kontekście przed nauczycielami. „W dużej mierze, i nie ma tu czego ukrywać, dzieci postrzegają przedmiot przez pryzmat nauczyciela. Część z nich oczywiście będzie się interesować nadal, mimo takiego +zniechęcania+. Ważne jest jednak, aby uderzyć też w tę najważniejszą rzecz, czyli podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i mobilizowanie ich do lepszego, atrakcyjniejszego przedstawiania treści” – zaznaczył Musiał.
Przyznał, że fizyka nie jest prostą nauką i samo budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy było prostsze, kiedy mieliśmy do czynienia tylko z mechaniką klasyczną. "Kiedy się jednak okazało, że przyroda nie jest tak prosta, jak nam się wydawało, i kiedy pojawiła się mechanika kwantowa było już nieco trudniej. Ale to nie znaczy, że nauk ścisłych nie można pokazywać w jasny sposób” – dodał.
Jak mówił prof. Musiał, naukowcy w Europie wskazują, że zainteresowanie naukami ścisłymi można i należy pobudzać już u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
„Należy oczywiście zaczynać od prostych eksperymentów, doświadczeń, tam gdzie jest ta przyroda, tłumaczyć ją. Ale to wszystko robić raczej przez zabawę – już wtedy możemy tych młodych ludzi fascynować, co owocuje potem większym zainteresowaniem w kolejnych latach” – mówił.
W piątek w Poznaniu rozpoczął się dwudniowy Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie; bierze w nim udział ponad 300 osób. Festiwal jest częścią międzynarodowego projektu Science on Stage Europe Festival, który tworzy konsorcjum 29 krajów.
Wykłady i pokazy są realizowane przez uczniów i nauczycieli liceów, gimnazjów i zespołów szkół, a także – w tym roku po raz pierwszy – przez przedszkolaków. Uczestnicy festiwalu współzawodniczą, a festiwalowe jury ocenia ich dokonania i przyznaje nagrody w trzech kategoriach: eksperymenty, przedstawienia teatralne i opracowania multimedialne. Festiwal wyłoni kandydatów do polskiej delegacji na festiwal europejski w Debreczynie (Węgry) w 2017 roku.
Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest serwis PAP - Nauka w Polsce. (PAP)

ajw/ agt/