W kwietniu gimnazjaliści napisali nowy egzamin gimnazjalny. Wobec zeszłego roku zmieniła się organizacja testów i sposób oceniania egzaminu.
Zgodnie z nowymi zasadami w części z języka polskiego, jeśli błędy rzeczowe nie zakłócają logicznego wywodu pisanej przez ucznia rozprawki, nie mają żadnego wpływu na punktację.
Nowy sposób oceniania oburza nie tylko egzaminatorów, ale także dyrektorów szkół i rodziców uczniów. Więcej>> (PAP)

tpo/