We wtorek uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w czwartek będą mieli egzamin z języka obcego.
Jak powiedział przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przeprowadzenie egzaminu.
Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).
Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów w środę po południu na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.
Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca.
W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów z gimnazjów z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu (obejmujących województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie) zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania.

Egzamin gimnazjalny 2015: na polskim m.in. opowiadanie o podróży>>

Uczniowie, którzy będą e-oceniani podczas egzaminu – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – będą zapisywać rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania na ekranie komputera.
Przed wprowadzeniem elektronicznego systemu oceniania przeprowadzono dwa pilotaże systemu e-oceniania (w 2012 r. i 2013 r.), a w marcu 2015 r. odbyła się sesja próbna. Wzięli w niej udział wszyscy ci egzaminatorzy, którzy będą oceniać rozwiązania zadań z matematyki tegorocznych gimnazjalistów.
Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). (PAP)

Egzamin gimnazjalny 2015: Jagiellonowie i władza ustawodawcza na teście humanistycznym>>