"Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 101 projektów unijnych za łączną kwotę blisko 50 mln zł – pozyskane we wcześniejszych konkursach pieniądze przeznaczone zostały na dokształcanie nauczycieli, wyposażanie sal dydaktycznych czy płatne staże dla uczniów. Wkrótce podpiszemy kolejnych 14 projektów za łączną kwotę 15 mln zł, czyli w puli będziemy mieć 115 projektów za 65 mln zł" - poinformował wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela na konferencji prasowej w piątek.

Jak dodał, miasto chce rozwijać szkolnictwo zawodowe, a fundusze unijne są w tych planach ogromnym wsparciem, np. w przypadku ostatniego dofinansowania w wysokości 15 mln zł, wkład własny miasta to jedynie 1,5 mln zł.

"Chcemy zachęcić młodych mieszkańców Łodzi i regionu, by wybierali szkoły o profilu zawodowym, bo mamy liczne sygnały od przedsiębiorców, że wykwalifikowana kadra jest na rynku pracy bardzo potrzebna i poszukiwana. Łódź jest obecnie liderem w regionie pod względem pozyskiwania środków UE na cele edukacyjne" – dodał.

Fakt, że opuszczający szkołę młodzi technicy mechatronicy i informatycy bardzo szybko znajdują zatrudnienie – często w firmach, gdzie odbywali praktyki zawodowe – potwierdziła dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 Henryka Michalska. Pracodawcy zatrudniają chętnie całe roczniki opuszczające szkołę – wyjątkiem są absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach.

"Gdyby nie projekty UE pracowalibyśmy z uczniami na sprzęcie, jaki był dostępny 20-30 lat temu, a obecnie oferujemy im naukę z wykorzystaniem urządzeń, które napotkają w przyszłej pracy. Możliwość poznania najnowszych osiągnięć techniki zyskują też nauczyciele" – zaznaczyła Michalska.

Kierowana przez nią szkoła znalazła się w gronie placówek, wśród których rozdzielonych zostanie 15 mln zł; w ZSP nr 9 pieniądze przeznaczone będą na projekty związane z kształceniem automatyków i energetyków; oprócz wyposażenia specjalistycznych pracowni, obejmą szkolenia dla uczniów i staże w firmach. Nie będą to pierwsze pieniądze unijne, które trafiły do tej szkoły.

"Jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów unijnych. Jeden, o wartości 1,6 mln zł, obejmował m.in. zakup pracowni naprawy pakietów elektronicznych – służy ona wszystkim uczniom naszej szkoły. Wyposażyliśmy już trzy pracownie mechatroniczne, powstanie też pracownia dla informatyków" – dodała dyrektorka szkoły.

Według Agnieszki Lewandowskiej z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi, magistrat stara się o środki we wszystkich konkursach UE, dotyczących wzrostu jakości kształcenia zawodowego i ogólnego.

"W marcu Urząd Marszałkowski ma ogłosić trzy konkursy – w pierwszym dot. kształcenia zawodowego planujemy zgłosić ok. 15 projektów, a w drugim - na kształcenie ogólne – ok. 20 projektów. Trzeci konkurs również dotyczyć będzie kształcenia zawodowego, ale skierowany jest wyłącznie do placówek z obszaru rewitalizacji – to będzie 11 projektów łącznie na 40 mln zł" - poinformowała.

Konkurs dla szkół zawodowych działających na zdegradowanych obszarach Łodzi przeznaczonych do rewitalizacji to prawdopodobnie jedyny tego typu program w skali kraju. Będzie mogło skorzystać z niego sześć placówek zlokalizowanych w centrum Łodzi, które na co dzień borykają się z problemami związanymi z procesem rewitalizacji miasta.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ js/