Dodatkowych języków obcych będzie się uczyć w ramach zajęć pozalekcyjnych ponad tysiąc uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Celem projektu jest ułatwienie uczniom nauki dodatkowego języka obcego oraz przygotowanie ich do ważnej decyzji związanej z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
"W większości szkół uczy się języka angielskiego. Naszą ideą było postawienie akcentu na naukę innego języka obcego niż angielski" - ­powiedziała PAP Renata Michalik-Patrzykont z wydziału edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Dodała, że przy wyborze języków dodatkowych, kierowano się m.in. tendencjami na europejskim rynku pracy. "Jeśli weźmiemy pod uwagę oferty pracy dla inżynierów, to wyraźnie widać, że poszukują ich najczęściej kraje niemieckojęzyczne" - powiedziała Michalik-Patrzykont.
W szkołach podstawowych największym zainteresowaniem spośród oferowanych języków cieszą się kolejno: niemiecki i francuski, a w gimnazjum: francuski i rosyjski. Język hiszpański wybierany jest rzadziej.
Kursy językowe potrwają trzy semestry. Samorząd chce, aby uczniowie mogli kontynuować naukę tego dodatkowego języka w szkole ponadgimnazjalnej pod kątem słownictwa związanego z daną branżą.
Projekt zakłada nie tylko poprawę kompetencji językowych uczniów poprzez wdrożenie w szkołach podstawowych drugiego języka obcego i trzeciego w gimnazjach, jego celem jest także umożliwienie uczniom spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wziąć udział w treningu autoprezentacji, z kolei gimnazjaliści w spotkaniach nastawionych stricte na doradztwo grupowe oraz indywidualne - aby łatwiej było im podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
W ramach przedsięwzięcia w szkołach zorganizowane zostaną warsztaty rozwijające także inne kompetencje kluczowe w UE - informatyczne, ekspresji kulturalnej, świadomości obywatelskiej.
W szkołach podstawowych będą to warsztaty matematyczno–przyrodnicze z elementami informatyki, humanistyczne z akcentem na regionalizm, muzyczne, plastyczne, teatralno–filmowe oraz treningu pamięci. Gimnazjaliści będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach młodego naukowca, informatyczno–matematycznych, dziennikarstwa, literackich, treningu pamięci, młodego samorządowca, praw człowieka.
Projekt "Koniec języka za przewodnika" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego budżet to ponad 2,8 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie z EFS.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany do końca sierpnia 2014 roku. Obejmie 23 szkoły podstawowe i 22 gimnazja. (PAP)

ktp/ ls/ jra/