W środę Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych informację na temat sytuacji i problemów mniejszości rosyjskiej w Polsce.
"Mimo możliwości prawnych, do chwili obecnej w żadnym ze skupisk mniejszości rosyjskiej w Polsce nie zorganizowano nauki języka rosyjskiego jako języka mniejszości narodowej w systemie oświaty publicznej" - poinformował posłów wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski. Sytuacja ta - jak wyjaśnił - spowodowana jest faktem, że do dyrektorów szkół nie zostały zgłoszone wnioski o zorganizowanie takich zajęć dla uczniów mniejszości rosyjskiej.
O zorganizowanie takich zajęć z języka rosyjskiego w szkołach mogą wnioskować rodzice. Nauczanie w ramach programu mniejszości narodowej oznacza, że uczniowie poza ojczystym językiem uczą się historii, kultury i geografii państwa, z którego obszarem kulturowym się utożsamiają. Nauczanie to może być prowadzone we wszystkich typach szkół, od podstawówek do szkół ponadgimnazjalnych.
Wiceszef MEN jednocześnie zauważył, że język rosyjski jest coraz bardziej popularnym językiem obcym, którego uczą się polscy uczniowie. "Język rosyjski jako przedmiot obowiązkowy znajduje się na trzecim miejscu wśród wybieranych przez uczniów języków obcych" - zauważył Krzyżanowski. Np. w roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego przystąpiło ponad 12,4 tys. uczniów, a do matury z tego języka - ponad 112 tys. uczniów.
Z informacji resortu administracji i cyfryzacji wynika, że w ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba polskich obywateli, którzy deklarują, że należą do rosyjskiej mniejszości narodowej. MAC podał, że podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość rosyjską zadeklarowało 8796 obywateli Polski. Tymczasem w spisie z 2002 r. przynależność do rosyjskiej mniejszości zadeklarowało 3244 osób.
Rosyjska mniejszość narodowa w Polsce występuje głównie na terenie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podlaskiego.
"Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się z kolejnych fal migracyjnych, w ramach których przybywali do Polski: w okresie rozbiorów, po rewolucji październikowej, w okresie PRL oraz po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich" - zauważyło w informacji MAC.
Po krótkiej dyskusji i wystąpieniu przedstawicieli mniejszości rosyjskiej posłowie jednomyślnie uznali, że informacje obu resortów nie budzą zastrzeżeń.