Dzięki temu znacząco zmniejszy się zużycie energii cieplnej i elektrycznej w tych placówkach. Termomodernizacja przełoży się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także na oszczędności finansowe. Zysk jest zatem podwójny” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - instytucja nadzorowana przez Ministra Środowiska - przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację szkół artystycznych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Otrzyma ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.
Na podstawie dotychczasowej umowy między NFOŚiGW, a MKiDN (zawartej w grudniu 2016 r.) w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” planowano zmodernizować 156 budynków. Podjęto jednak decyzję o zwiększeniu zakresu przedsięwzięcia, ponieważ potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się dużo większe.

Dzisiaj aneks do umowy w tej sprawie – w obecności prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska – podpisali: prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski. Będzie to o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała umowa (w sumie 187 zamiast 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne ze wszystkich województw. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie ich modernizacja, m.in. poprzez docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych czy zainstalowanie nowych kotłów i pomp ciepła.
Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, który rozpoczął się 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.(PAP)