Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak przekazał rzecznik prasowy wojewody Tomasz Stube, planowana inwestycja ma objąć cztery węzły drogowe: „Święciechowa”, „Leszno Zachód” (dawne „Leszno”), „Leszno Południe”, „Dąbcze”. Plan zakłada także budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych: MOP I „Wilkowice Zachód”, MOP III „Wilkowice Wschód”.

„Zatwierdzony projekt zakłada wykonanie m.in.: przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z innymi drogami, wiaduktów nad liniami kolejowymi, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń ochrony środowiska, w tym przejścia górnego dla zwierząt nad drogą ekspresową i linią kolejową E59 (ekodukt)” – podkreślił Stube.

Dodał, że planowana budowa ma wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie przepustowości na trasie Poznań-Wrocław oraz przyczynić się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga S5 stanowi element europejskiego szlaku komunikacyjnego E261.

Budowa drogi ekspresowej S5 jest zadaniem rządowym, ujętym w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).(PAP)