Przed rozpoczęciem robót budowlanych węzeł Mysłowice nie zapewniał wszystkich tzw. relacji skrętnych – możliwy był zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic i Krakowa na ul. Obrzeżną Zachodnią jedynie w kierunku północnym – centrum Mysłowic, a także wjazd na autostradę od strony centrum Mysłowic w kierunku Katowic i Krakowa.

Prace budowlane na węźle Mysłowice zakończyły się we wrześniu br. Kolejnym etapem było uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych warunkujących oddanie węzła do użytku w pełnym zakresie.

"Rozbudowa węzła Mysłowice to jedna z kluczowych inwestycji na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Dzięki zmodernizowaniu węzła kierowcy mogą łatwiej i wygodniej wjechać na A4 Katowice-Kraków oraz zjechać z autostrady w każdym kierunku" – wyjaśnił rzecznik zarządzającej tym odcinkiem drogi spółki Stalexport Autostrada Małopolska Rafał Czechowski.

W ramach inwestycji po północnej stronie autostrady powstało nowe rondo, przebudowano istniejące łącznice Kraków-Mysłowice oraz Mysłowice-Katowice oraz wykonano nowe odcinki jezdni, zapewniające połączenie ronda z łącznicami.

Po południowej stronie autostrady powstało skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, pozwalające na skręt z istniejącej łącznicy Katowice-Mysłowice w stronę Mysłowic-Brzezinki. Wykonano także oświetlenie całego węzła – maszty oświetleniowe znajdują się wzdłuż autostrady A4 na odcinku węzłowym, a także wzdłuż łącznic węzła oraz na ul. Obrzeżnej Zachodniej.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Spółka należy do Grupy Stalexport Autostrady, która w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnęła ok. 220,4 mln zł przychodów i 114,7 mln zł zysku.

Od początku roku do końca września br. natężenie ruchu na autostradzie Kraków-Katowice wzrosło o 10,9 proc. w porównaniu do dziewięciu miesięcy 2015 r. Średnio z drogi korzysta 41 tys. pojazdów na dobę. Wzrost ruchu dotyczy zarówno samochodów osobowych (10,9 proc.), jak i ciężarowych (11,1 proc.). W ciągu trzech kwartałów 2016 r. przychody z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wyniosły 217 mln zł.

W maju br. rozpoczęła się wymiana nawierzchni na obu jezdniach autostrady, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. Prace prowadzone są w trybie, który pozwala na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy. W latach 2016 i 2017 wymiana nawierzchni obejmie odcinki o łącznej długości ok. 60 km. (PAP)

mab/ amac/