Wartość na czarnym rynku skonfiskowanej w poniedziałek kości słoniowej szacuje się na 400 tys. franków szwajcarskich (ok. 377 tys. euro) - podały władze celne.

Przechwycona kość słoniowa była przycięta do rozmiaru walizek, w których znaleziono też ważące kilogram kły i szpony lwa.

Przemytnikom wymierzono kary pieniężne.

Szwajcaria jest sygnatariuszem konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem tzw. Konwencji Waszyngtońskiej. W czwartek ONZ zwróciła się do 193 krajów członkowskich organizacji o jeszcze skuteczniejsze zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami, takimi jak słonie czy nosorożce. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło w niewiążącej rezolucji "głębokie zaniepokojenie nasilającym się zjawiskiem polowania na nosorożce i alarmującą liczbą zabijanych w Afryce słoni".

Według obliczeń pozarządowej organizacji Elephants Without Borders w Afryce na wolności żyje obecnie 470 tys. słoni, podczas gdy w 2006 roku było ich jeszcze 550 tys. (PAP)