Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opublikowało kolejną, już czwartą, wersję nowelizacji, która ułatwi obrót ziemią rolną. Pierwszy projekt w tej sprawie został skierowany do konsultacji publicznych jeszcze w listopadzie 2017 r., ale spotkał się z dużą krytyką. Najnowsza wersja nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest z 21 listopada. Większość proponowanych przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od dnia opublikowania ustawy.

Każdy będzie mógł kupić hektar ziemi

Przede wszystkim projekt pozwala na nabycie przez osoby nie będące rolnikami działek rolnych o powierzchni do 1 hektara, a także w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, w wyniku podziału majątku po ustaniu małżeństwa, spadku, w wyniku przekształcenia spółek. W takich przypadkach na nabycie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale KOWR będzie miał prawo pierwokupu takich nieruchomości.

Nowelizacja umożliwi też zakup wszystkim zainteresowanym gruntów rolnych położonych na terenach administracyjnych miast, a także działek oznaczonych w ewidencji jako grunty pod stawami, które stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości; nabytych z państwowych zasobów jako tzw. ogródki działkowe.

 


 

Od maja 2016 roku, ziemię rolną może nabyć tylko rolnik indywidualny, który spełnia określone w ustawie kryteria. Inne podmioty na nabycie muszą uzyskać zgodę prezesa KOWR. Mogą ją jednak kupić tylko na cele rolne.

Bez zgody sądu

Ponadto projekt rozszerza katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów, a także łagodzi przepisy o zbyciu kupionej nieruchomości rolnej. Nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.

 

 

Obrót nie zniknął

W uzasadnieniu do projektu resort przekonuje, że dotychczasowe przepisy, wbrew obawom, nie spowodowały zamrożenia  obrotu ziemią w Polsce. W obrocie prywatnym między rolnikami w 2017 r. doszło do ok. 57,5 tys. transakcji, a rok wcześniej było ich ok. 70 tys. Ponadto wprowadzone zmiany ustabilizowały ceny gruntów rolnych, który do 2016 r. gwałtowanie rosły osiągając w obrocie prywatnym 40 tys. za ha. W II kwartale 2018 r. cena 1 ha ziemi wyniosła 44,2 tys. zł.

 

Czytaj w SIP LEX:

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a egzekucja z nieruchomości >>