W piątek uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę zakładu. Zdaniem Szlęzaka, Stalowa Wola dzięki tej inwestycji dołączy do grona nielicznych samorządów, które mogą pochwalić się takimi zakładami.

„Cieszymy się, że przybędzie nam kilkadziesiąt miejsc pracy i cieszymy się również z tego, że ważny problem zagospodarowania odpadów będzie u nas rozwiązywany w sposób bardzo skuteczny i bardzo nowoczesny. Dla mnie ważne jest żeby to, co dzieje się w Stalowej Woli wyprzedzało czas, a ta inwestycja wyprzedza czas” - dodał prezydent miasta.

Koszt budowy stalowowolskiego zakłady to ponad 111 mln zł. Pracę dzięki tej inwestycji znajdzie 70 osób.

Jak zapewniają przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli budowany obiekt będzie spełniał najwyższe standardy i normy prawa unijnego w zakresie zagospodarowania odpadów.

Jak powiedział PAP kierownik projektu Janusz Siek, do tej pory w Polsce funkcjonują cztery zakłady przetwarzania odpadów z modułem fermentacji, a dwa kolejne, oprócz stalowowolskiego, są w budowie.

„Nasz zakład będzie miał wydajność 240 ton odpadów na dobę; 60 tys. ton rocznie. Odpady, które będą tu przetwarzane będą dowożone z okolicznych gmin. Na razie mamy podpisaną umowę z dziewięcioma samorządami, będziemy zachęcać kolejne gminy do przywożenia tu odpadów” - dodał.

Zakład będzie składał się z trzech modułów. Pierwszym będzie sortownia, która dzięki innowacyjnej linii będzie umożliwiała segregację tych odpadów, których recykling będzie w danym momencie opłacalny. Pozostałe odpady (tzw. mieszanina tworzysz sztucznych) będą wykorzystywane jako komponenty do paliwa alternatywnego, które będzie sprzedawane np. do ciepłowni zasilanych tym rodzajem paliwa.

„Kolejnym modułem naszego zakładu będzie biogazownia, gdzie trafiać będą odpowiednie odpady organiczne. Z nich wytwarzany będzie biogaz, który w wyniku spalania w module kogeneracyjnym (silnik gazowy) będzie zamieniony na energię cieplną i prąd, które zostaną przeznaczone na potrzeby naszego zakładu” - powiedział Siek.

Trzecim modułem stalowowolskiego zakładu będzie kompostowania, do której trafiać będą nadwyżki odpadów organicznych i tam będą odpowiednio przetwarzane.

Siek zaznaczył, że wszystkie procesy przetwarzania odpadów będą odbywały się w halach, dzięki temu do minimum zostanie ograniczony problem z odorem. „Mamy nadzieję, że zaczniemy przyjmować odpady już na początku lata przyszłego roku” - dodał.

Ze 111 mln zł, które trzeba będzie wydać na Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, prawie 60 mln to dofinansowanie z budżetu UE, z programu Infrastruktura i Środowisko. (PAP)

huk/ pś/