Przygotowane przez Euler Hermes dane za październik pochodzą z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zgodnie z nim orzeczenia sądów o upadłości w październiku dotyczyły firm o zsumowanych obrotach w wysokości ok. 680 milionów złotych zatrudniających około 2, 4 tys. osób. 
"W stosunku do sytuacji sprzed roku większa była w październiku liczba opublikowanych informacji o upadłościach firm usługowych i handlowych. W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku sądy opublikowały orzeczenia o upadłości 711 przedsiębiorstw działających w Polsce, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to 798 opublikowanych upadłości" - wyjaśniono w raporcie. Zaznaczono, że wrzesień był drugim w tym roku miesiącem (obok maja), gdy liczba upadłości była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Zdaniem autorów raportu wśród przyczyn upadłości firm wymienić można kwestie związane z popytem, ale w większości przypadków decydujące były problemy z płynnością finansową. Zaznaczono, że z jednej strony firmy mają wysokie koszty stałe - w tym związane z obsługą zadłużenia na potrzeby inwestycji - a z drugiej niską rentowność sprzedaży, która jest efektem ostrej konkurencji cenowej oraz małej innowacyjności. 
"Pomimo lepszej niż w roku ubiegłym koniunktury w budownictwie to właśnie bankructwa producentów zaopatrujących sektor budowlany zdominowały zestawienie upadłości firm produkcyjnych" - napisano w raporcie. Spośród 15 bankrutujących firm produkcyjnych 9 stanowiło firmy z sektora budowlanego. 
"Odwrotnie w handlu hurtowym – tutaj jedynie 3 z 15 opublikowanych informacji o upadłości hurtowni dotyczyła tych sprzedających artykuły budowlane. Zdecydowana większość hurtowni, które zbankrutowały sprzedawała artykuły konsumpcyjne: żywność, ale też artykuły wyposażenia mieszkań" - napisano. 
W raporcie poinformowano, że wśród największych upadłości pod względem realizowanego obrotu trzy stanowiły firmy produkcyjne, tyle samo było dystrybutorów hurtowych, dwie firmy budowlane i dwie usługowe. Wśród mniejszych firm o obrotach w wysokości od kilku do kilkunastu milionów najwięcej było firm usługowych i handlowych. 
Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Euler Hermes w październiku rozpoczęto 9 postępowań układowych. Równocześnie niepowodzeniem zakończyło się 12 postępowań naprawczych,które zmieniono na upadłość likwidacyjną. 
Cytowany w raporcie członek zarządu Euler Hermes Tomasz Starus zwrócił uwagę w komentarzu, że mimo iż liczba upadłości jest generalnie niższa niż w roku ubiegłym, to na razie nie można mówić o przełomie. Jego zdaniem, co prawda bankructw jest o 10 proc. mniej, niż w ubiegłym roku, ale wciąż jest ich dwukrotnie więcej niż jeszcze 5-6 lat temu. 
"Przełomu w kwestii liczby upadłości nie mamy, ponieważ nie ma go wciąż w gospodarce, brak jest czynników postępującej i trwałej poprawy sytuacji i w ślad za tym znaczącego zmniejszania się liczby upadłości. Zarówno w skali krajowej, jak i najistotniejszego, unijnego rynku eksportowego, sytuacja jest na krawędzi poprawy" - ocenił Starus. 
Dodał, że słabnący popyt w Europie (i niewiele lepszy na rynku krajowym) był ewidentny jeszcze przed embargiem i wojną handlową z Rosją, które to tylko uwypukliły problemy nadprodukcji i niskiej rentowności wielu sektorów (w tym spożywczego). Według niego kilkuprocentowy wzrost wartości realizowanych inwestycji jest lepszy niż kilkunastoprocentowy ich spadek w ubiegłym roku, ale jest jeszcze zbyt słaby do pobudzenia całości gospodarki.