Łącznym efektem jest fakt, że „korzyści z ograniczenia hałasu przewyższają koszty o ponad 30 razy” – zaznacza organizacja zlecająca badanie.
Komisje ds. środowiska, transportu i rynku wewnętrznego w Parlamencie Europejskim rozważają obecnie projekt regulacji UE przewidujących zaostrzenie limitów samochodowych emisji hałasu. Projekt, o którym mowa powstał w grudniu ubiegłego roku.
Jednak badanie przeprowadzone przez firmę TNO przekonuje, że takie środki nie idą wystarczająco daleko. Raport powstał na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Środowiska i Transportu oraz grupy nacisku Transport i Środowisko (Transport and Environment, T&E). - Aby przyspieszyć korzyści wynikające ze zmniejszenia hałasu, potrzebne jest przedstawienie harmonogramu realizacji działań – powiedziała rzeczniczka T&E Nina Penshaw.

Źródło: EurActiv.pl