Jak powiedział ambasador Buhler podczas konferencji prasowej, obecny rok jest przełomowy, gdyż od 30 listopada do 11 grudnia Paryż będzie gospodarzem konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatycznym. Przypomniał, że spotkanie ma na celu osiągnięcie globalnego porozumienia na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu do poziomu poniżej 2 st. C do końca XXI wieku. "Ten cel nie zostanie osiągnięty, jeśli w działania nie włączą się wszyscy na szczeblu terytorialnym, a w szczególności gminy, miasta i ich mieszkańcy" - podkreślił.

Powiedział też, że francuska minister ds. klimatu, zrównoważonego rozwoju i energii Segolene Royal zgodziła się, by projekt ECO-MIASTO korzystał z oficjalnego logo COP21, a wydarzenia organizowane przez ambasadę w Polsce promowane były na oficjalnej stronie internetowej szczytu klimatycznego ONZ.

"Walka ze zmianami klimatu jest wyzwaniem na szczeblu lokalnym, bo do roku 2050 dwie trzecie ludności mieszkać będzie w miastach, które będą odpowiedzialne za emisje 70 proc. dwutlenku węgla" - mówił Pierre Buhler. "To właśnie w miastach podejmowane są decyzje o wprowadzeniu innowacyjnych, czy doświadczalnych rozwiązań, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi" - zauważył.

Przypomniał także, że w marcu w Paryżu burmistrzowie i prezydenci 31 miast Europy, w tym 28 stolic - również Warszawy, podpisali deklarację w sprawie klimatu. Zobowiązali się w niej do zmniejszenia o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku i inwestycji w sektory najbardziej odpowiedzialne za emisje: transport, budownictwo, zaopatrzenie w energię i gospodarkę odpadową.

W ramach projektu ECO-MIASTO skupiono się na czterech obszarach łączących kwestie gospodarcze i środowiskowe: efektywności energetycznej, gospodarce wodnej, zrównoważonej mobilności i gospodarce odpadami. Na czerwiec i wrzesień w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie zaplanowano seminaria poświęcone tym zagadnieniom, mające na celu wymianę doświadczeń między Polską a Francją.

W czerwcu rozpocznie się także konkurs ECO-MIASTO. Do września samorządy będą mogły zgłaszać projekty we wspomnianych czterech kategoriach. W każdej z nich dla zwycięzców - miast do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców - przewidziano nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią podczas uroczystej gali w ambasadzie francuskiej.

Projekt organizuje ambasada francuska w Polsce we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz firmami Renault Polska, SAUR Polska, EDF Polska, Saint-Gobain, Schneider Electric, DK Energy i TIRU.

Laureatami konkursu ECO-MIASTO w 2013 roku zostały Warszawa, Zamość, Kościerzyna, Ełk i Płońsk, a w 2014 r. - Lublin, Malbork, Gdańsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Kraków oraz Puławy. (PAP)