Obiektami, które udało się odnowić, są: Dom Kopernika, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół o.o. Jezuitów p.w. Ducha Świętego, kościół św. Jakuba, wystrój kościoła katedralnego, Kamienica pod Gwiazdą, budynek przy ul. Św. Jakuba (na cele muzealne), Kamienica Mieszczańska (będzie tu działać Muzeum Diecezjalne), ceglane mury obronne, elewacje bram i baszt miejskich.

Ze względu na skalę inwestycji projekt był realizowany przez 7 podmiotów, w tzw. formule partnerstwa. Liderem projektu była gmina Toruń. Koszt projektu wyniósł 36 mln zł. Połowa pieniędzy pochodziła z unijnych funduszy, a dokładnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

(www.premier.gov.pl)