Przetarg dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej 548 przebiegającej przez powiaty chełmiński i wąbrzeski, od skrzyżowania z drogami krajowymi 91 i 55 w Stolnie do Wąbrzeźna.

Projekt przewiduje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7 metrów, a także powstanie wzdłuż niej pobocza. Trasa ominie Kalmarki, zlikwidowany zostanie niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kalmarkami. Przewidziano również budowę rond w siedmiu miejscowościach oraz przebudowę lub remont kilku przepustów pod jezdnią.

W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie zainstalowana zostanie stacja meteorologiczna z kamerami.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który przewiduje w regionie kujawsko-pomorskim przebudowę dróg wojewódzkich o długości 351 km przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel około 600 mln zł.

Zarząd województwa już podjął decyzje o ogłoszeniu pięciu przetargów na przebudowę dróg o łącznej długości prawie 100 km. Oprócz odcinka Stolno-Wąbrzeźno przebudowane zostaną trasy: nr 551 ze Żnina do granicy z województwem wielkopolskim (15 km), nr 265 Brześć Kujawski - Kowal (15 km), nr 240 Tuchola - Świecie (15 km), nr 559 z Lipna do z granicy z województwem mazowieckim.

Ze środków unijnych na lata 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim zostało zmodernizowanych prawie 300 km dróg; wartość inwestycji wyniosła ponad 700 mln zł. (PAP)