"Decyzja wydana zostanie do końca lipca, jednak już teraz mogę państwu powiedzieć, że nie zgodzimy się na to, by zakład ten powstał. Na tego typu składowisku, przez okres 50 lat od jego zamknięcia nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, a także instalacje poza tymi, które związane są z jego funkcjonowaniem. (…) Zakład przetwarzania odpadów na terenach po byłej elektrowni w Halembie nie powstanie" – zapewnił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy.

Władze miasta dysponują też negatywną opinią Marszałka Województwa Śląskiego w tej sprawie - wynika z komunikatu biura prasowego rudzkiego magistratu.

Zakład przetwarzania odpadów, będący w praktyce betoniarnią, miałby powstać na terenie byłego składowiska pyłów dymnicowych elektrowni "Halemba". Inwestycja budzi jednak sprzeciw mieszkańców, którzy w ramach konsultacji społecznych wysyłali do urzędu liczne uwagi.

Podczas spotkania z przedstawicielami miasta padło też pytanie dotyczące przyszłości tych terenów; mieszkańcy dopytywali, czy miasto nie mogłoby ich odkupić. Mejer powiedział jednak, że obecnie miasta nie stać na przejęcie tych terenów. "Ich właściciel, konkretnie na terenach po byłej elektrowni, wstępnie planuje zbudować osiedle mieszkaniowe. To w dużej mierze rozwiałoby państwa obawy. A miejsce ku temu jest jak najlepsze, blisko zieleni, dlatego przy zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego będziemy o tym przeznaczeniu pamiętać i w tym kierunku pójdziemy" – zaznaczał wiceprezydent.

Przed miesiącem Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej wydał decyzję środowiskową dla budowy innego zakładu – Ekologicznego Centrum Odzysku Energii, gdzie mają być spalane tzw. odpady resztkowe i osady ściekowe. W praktyce ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy Drogowej Trasie Średnicowej pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej: Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem.

Ustawa o odpadach. Komentarz
Prof. zw.dr hab. Wojciech Radecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Aby inwestycja doszła jednak do skutku, konieczne jest spełnienie wielu warunków, zapewniających bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Według samorządowców, zostały one określone tak, by przedsięwzięcie nie powodowało ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwości akustycznych oraz by odpady powstające podczas eksploatacji nie były zagrożeniem dla środowiska.

Władze zapewniały też, że decyzję wydano po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o warunki określone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, a także pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

Decyzja samorządu nie jest ostateczna - strony oraz np. organizacje ekologiczne, działające na prawach strony, mogą odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dopiero ostateczna decyzja pozwoli inwestorowi na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.(PAP)