"Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu, skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu" - napisano.

"Wyrażając wolę kontynuowania projektu wspólnej budowy bloku gazowo-parowego przez spółkę +Elektrownia Blachownia Nowa+ strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki +Elektrownia Blachownia Nowa+, zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji, oraz dodatkowo zobowiązały się do ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu" - dodano.

Decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które powinno zostać podpisane do końca 2016 r.

Spółkę Elektrownia Blachownia Nowa, która ma zrealizować budowę oraz prowadzić eksploatację bloku gazowo – parowego o mocy rzędu 850 MW na terenie Elektrowni Blachownia, KGHM i Tauron zawiązały we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z ówczesnymi szacunkami, nakłady na inwestycję miałyby sięgnąć ok. 3,5 mld zł. Według wcześniejszych założeń blok miał zostać przekazany do eksploatacji w 2017 r.

Już kilka miesięcy temu przedstawiciele Tauronu sugerowali, że projekt w Elektrowni Blachownia może zostać przesunięty o kilka lat.