Komisja sporządziła wstępną listę rankingową zgłoszonych projektów.

Na realizację programu w przyszłym roku Pomorze Zachodnie otrzymało blisko 55 mln zł. Za te pieniądze ma być zmodernizowanych ok. 65 km dróg gminnych i powiatowych.

Zachodniopomorskie samorządy zgłosiły 68 wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na łącznej długości ok. 115 km, z czego cztery z powodów formalnych odrzucono. 39 wniosków dotyczyło dróg gminnych, a 25 dróg powiatowych.

Jak podkreśla dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Włochal, najwięcej punktów można było otrzymać za wpływ realizacji inwestycji na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jej znaczenie dla rozwoju "spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg w terenie".

Lista wniosków, po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie przesłana do akceptacji ministrowi administracji i cyfryzacji.

Jak powiedział PAP Pieleszek, są gminy, które co roku wnioskują o dofinansowanie dróg lokalnych, np. Goleniów, który trzy razy z rzędu otrzymał na ich modernizacje pieniądze z programu.

Podobnie Koszalin, który co roku składa kilka wniosków, najczęściej bardzo dobrze przygotowanych, i przynajmniej jeden zawsze jest realizowany - dodał.

Oprócz tych dwóch miast, najbardziej efektywne w wykorzystaniu środków na poprawę jakości dróg lokalnych są też Szczecinek i powiat drawski.

Samorządy mogły starać się o dotację w wysokości do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2015 rok. Maksymalna kwota dofinansowana mogła wynieść 3 mln zł. Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą skorzystać z dofinansowania tylko jednego zadania, a powiaty ziemski - nie więcej niż dwóch.

Od 2008 w województwie zachodniopomorskim w ramach NPPDL wybudowano lub przebudowano blisko 500 km dróg powiatowych i gminnych. Na pokrycie części kosztów prac samorządy uzyskały z budżetu państwa blisko 250 mln zł. (PAP)